Výbuch požárních plynů na Dole Koněv v SHR

0
Dne 22. února 1963 vznikl ke konci odpolední směny na Dole maršál Koněv v Dřínově v severočeském hnědouhelném revíru oheň třením pohonu pásového dopravníku....

Zával na Dole Prezident Gottwald v Hrdlovce 22. ledna 1962

0
Úrazy na komorách provázely severočeský revír celou jeho historií a tato nehoda je jednak typická a jednak vyvolala určitý předěl. V šedesátých letech byla...

Důl Aurora u Vrksmaně

0
Podle „Průvodce severočeským revírem" z r. 1907 ležel mezi obcemi Vrksmaň a Pohlody Důl Aurora, tj. v blízkosti důlního závodu Karel Bedřich. Důl Aurora...

Důl Karel (Bedřich) u Vrksmaně

0
Na nevelké skupině měr Karel, rozkládající se na západ od Vrskmaně byl na přelomu 50. a 60. let 18. stol. podnikatelem Herrem založen stejnojmenný...

Popis základního systému otvírky a přípravy ložiska Dolu Alexander v Hrdlovce

0
V době před ukončením hornické činnosti měl důl Alexander v provozu čtyři jámy vlastní, jednu jámu dolu Kohinoor, kterou využíval jako větrní k ovětrávání...

37. výročí tragické události na Dole Pluto II v Louce u...

0
Před 37 lety, 3. září 1981, nastal výbuch na hlubinném dole Pluto II v Louce u Litvínova. V podzemí bylo 105 horníků a důlních...

Historie dolu Rudiay II v Chudeřicích

0
Historie tohoto dolu není moc dlouhá, trvala jen 56 let, ale těžba uhlí v tomto prostoru je velmi stará. Na pozemcích patřících majitelům bílinského...

Velkolom ČSA v SHR (3)

0
Začátek 60. let byl poznamenán změnou názoru na rozvoj lomů v Komořanské oblasti, která naprosto zásadním způsobem ovlivnila další vývoj lomu ČSA. Na základě...

Velkolom ČSA v SHR (2)

0
Po německé okupaci v roce 1938 byl důl Hedvika, spolu s ostatními doly severočeského revíru, začleněn do společnosti SUBAG (Studetendeutsche Braunkohlen Aktiengesellschaft), která se...

Mapa hlubinných dolů