Úvod Doly a revíry OKD Důl 9. květen

Důl 9. květen

7442
0

Povalečná orientace na těžký průmysl si žádala stále vyšší výrobu uhlí. Proto byl začátkem 50. let svěřen dolům 1. máj a President Gottwald úkol rozfárat sušsko-stonavské přídatkové pole. Poté byly, se značnými problémy při zvládám průtrží plynů a průvalu vod, vyhloubeny jámy Barbora V a President Gottwald III. Jámy do roku 1952 dosáhly hloubky cca 340 metrů a byly ukončeny nad vodonosným detritem. Otvírkové práce byly vedeny ze 6. patra Dolu 1. máj. Následné závěry sovětské expertizy iniciovaly v roce 1955 rozhodnutí ministra paliv o schválení investičního úkolu. Se zmíněnou expertizou je spojováno i rozhodnutí o zřejmě nevhodném umístění jam v důlním poli. Těžní jáma Su-Sto 1 se začala hloubit v květnu 1957. Současně byla prohlubována jáma PG III, v níž se vyskytly značné problémy s přechodem detritového pásma. Nový podnik Suchá-Stonava vytěžil 15.11.1960 první tunu uhlí z porubu 28 301. Úzké spojení s mateřským podnikem 1. máj trvalo až do července 1965, kdy byla šachta přejmenována na Důl 9. květen.

Šedesátá léta, jako ostatně i na jiných dolech, byla obdobím začínající mechanizace. Ruční práce dvojice havíř – „folovač”, s vybavením sbíječka, sekera, pilka, těžké kladivo a lopata, se stávala minulostí. V roce 1961 je nasazen první kombajn KSV a v roce 1963 činí podíl kombajnové těžby více než 93 procent. V závěru 60. let bylo přistoupeno k pracím na otvírce nového patra. Jáma PG III byla prohloubena na 8. patro, stejně jako v roce 1972 jáma Su-Sto I. Od roku 1974 probíhala otvírka 8. patra ražbou horizontálních překopů, výstavbou zásobníků apod. Vyvrcholením úsilí bylo v roce 1979 vyložení skipotěžby na 8. patro a převod těžby k tomuto patru. Těžba se v dalším roce stabilizuje na úrovni cca 1 miliónu 400 tisíc tun, vyraženo je 15 kilometrů důlních děl. V osmdesátých letech nastupuje dobývání mocných slojí, které je spojeno se zaváděním dobývacích komplexů.

Zásadní událostí v životě šachty je datum 1. 4.1988, kdy v rámci spojování šachet do skupinových doluje podnik začleněn do organizační struktury Dolu 1. máj. Vzhledem k tomu, že příprava nových zásob v dole představuje kontinuální proces, je finišována rozsáhlá investiční výstavba 9. patra a ražba spojovacího překopu se závodem Darkov. Jde o budoucí pupeční šňůru spojující 9. květen s ostatními celky skupinového dolu. Jak už bylo uvedeno, k 1. 4. 1990 došlo k odtržení závodu 9. květen od Dolu 1. máj. Teprve v roce 1995, 35 let po zahájení těžby, je šachta znovu začleněna do skupinového Dolu Darkov. Důležitým mezníkem se stává srpen 2001, kdy je realizováno druhé zapojení závodu 2 a závodu 3 do jednoho větrního systému. Taktéž v srpnu 2001 je zprovozněna druhá linka dálkové pásové dopravy na 10. patro závodu 2, což k 1. 12. 2001 umožňuje ukončit provoz úpravny Úpravárenského komplexu II a taktéž ustoupit od pravidelné těžby skipem Su-Sto I.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Prosím, vložte Váš komentář!
Prosím, zde zadejte své jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..