Úvod Důlní neštěstí, nehody, havárie Průval v čelbě na Dole ČSA v Karviné 19. března 1978

Průval v čelbě na Dole ČSA v Karviné 19. března 1978

2179
0

Důl ČSA (před stavbou skipové věže)Dne 19. března 1978, čtyři minuty po půlnoci došlo k průvalu vod ze stařin v čelbě chodby 0357 v závodě 3 Dolu Československé armády v Karviné. V ohroženém úseku byli celkem 4 pracovníci, z nichž se 3 podařilo uniknout. K vyhledání a záchraně byly spolu s jednotkami báňské záchranné služby povolány i speciální jednotky důlních potápěčů HBZS v Ostravě – Radvanicích.

Situace

Chodba 0357 byla ražena ve sloji 37 c 1 a směřovala pod stařinná díla ve sloji 37 b 1, 2 vzdálená 1-4 metrů. Při ražení bylo technologickým předpisem uloženo předvrtání 10 m dlouhými vrty ve směru na známé stařiny. V kritické době byla v čelbě odstraňována seIhávka jedné nálože. Předcházející odpal v odpolední směně byl první po předvrtání podle technologického předpisu. Zabírka odpalem byla 2 metry.

Selhávku odstraňovali tři lidé. Střelmistr se směnovým předákem zjistili, že je porušen ochranný předsuvný poval a poslali dalšího pracovníka pro dřevo. V blízkosti byl i zámečník, který v bezpečné vzdálenosti opravoval čerpadlo.

V okamžiku, kdy střelmistr s předákem opravovali poval, došlo k průvalu. V čelbě byli jenom tito dva pracovníci.

Voda se provalila tak velkým otvorem, že k zaplavení přilehlých důlních děl došlo ve velmi krátké době. Vyteklo asi 8000 m3 vody.

První hlášení o nehodě podali střelmistr s předákem a zámečníkem, kteří s velkým vypětím utekli proudící vodou, která jim dosahovala místy až po pás. Pracovník, který byl poslán pro dřevo, byl nezvěstný.

Záchranné práce

Velitel záchranných sborů ihned mobilizoval potápěčskou jednotku v sile jedné čety. Tato skupina nastoupila do zásahu v 1.20 hod. Četa byla sestavena ze záchranářů potápěčů, kteří byli povoláni z bytu, z noční směny v postiženém závodě a z pohotovostních jednotek HBZS.

V době zahájení potápěčských prací byla již hladina ustálená podle profilu sloje a bylo možné předpokládat, že v důlním díle zůstaly různě velké vzduchové bubliny pod stropem. Tyto prostory mohly být v poměrně krátké době vyplněny metanem a přitom byly jediným možným útočištěm pohřešovaného. Kromě toho byla limitujícím faktorem přežití i teplota vody, ačkoliv zde dosahovala hodnoty 28 °C. Bylo zde tedy nebezpečí z prodlení a potápěči si toho byli vědomi.

První zásahy absolvovali proto bez plného zajištěni základny. Do zásahu pod hladinu postupovali ve dvojicích spojeni kabelem telefonu se základnou.

Nepřekonatelnou překážkou v počátku postupu se zdály izolační objekty v chodbě 03057. Spojené síly obou postupujících potápěčů byly nedostatečné. Teprve po natažení lana až na základnu se podařilo dveře otevřít. Druhé dveře, které se otevíraly v opačném směru, potápěči vytlačili se značným rizikem. Další izolační dveře se již této dvojici nepodařilo otevřít a bylo nutno nasadit další dvojici. K úplnému otevření další cesty přes izolační objekty došlo po usilovné práci až ve 4.00 hod.

Teprve potom nastoupila dvojice zkušených průzkumníků, která pronikla až na kříž chodeb 03057 a 31810 a podle příkazu vedoucího likvidace havárie postupovala doprava chodbou 31810 až k vodní uzávěře.

Na svém postupu do vzdálenosti celkem 110 metrů nalezli dvě menší vzduchové bubliny pod stropem, kde výška nad hladinou byla až 60 cm a v oblasti vodní uzávěry se dostali k další vzduchové bublině o značných rozměrech. Největší volná výška nad hladinou byla až 1,3 m. Volná hladina dosahovala až ke konci uzávěry, kde začínal prudký pokles chodby. Další průzkum tímto směrem nebyl pro záchranu pohřešovaného veden. První průzkum byl ukončen v 7.00 hod.

V krátkosti nelze zdaleka postihnout všechny komplikace a svízele průzkumné akce. Záchranáři postupovali ve vodě naprosto neprůhledné, ve zcela neznámých prostorách. Důlním dílem procházela pásová souprava, různá potrubí, kabely a hadice ve vznosu, množství nejrůznějšího vodou strženého materiálu, počínaje dřevem až po kovové lutny. Tímto prostředím se průzkumníci doslova prodírali vpřed s vědomím, že pohybující se překážky za nimi opět cestu uzavírají. Přitom je nutné si uvědomit, že kromě míst se vzduchovými bublinami neměli nad sebou žádnou volnou hladinu a jejich záchranou byla pouze svízelná cesta zpět.

V neprofáraných důlních dílech zůstávala poslední naděje, kde mohl být postižený. Byla to prostora poblíž kříže 03057 a 03053. Do těchto míst byl veden další průzkum. Přitom však jíž bylo zřejmé, že postižený v těchto místech nemůže být, protože by se byl již v době prvního průzkumu z této prostory ozval. První průzkum byl veden blízko, potápěči dávali požadovaný signál, takže by je musel slyšet a dát znamení.

Druhý průzkum rovněž ověřoval složení ovzduší v uzavřených bublinách. Bylo zjištěno, že se zde nachází 12,5 proc. metanu a 17 proc. kyslíku. To potvrdilo, že zde byly podmínky pro přežití.

Po dalších průzkumech byly potápěčské práce zastaveny v 15.00 hod. a další záchranné práce spočívaly ve vyčerpání vody, které bylo již v průběhu noční směny zahájeno.

Po vyčerpání vody byl postižený nalezen ve 23.00 hod. téhož dne v jímce.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Prosím, vložte Váš komentář!
Prosím, zde zadejte své jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..