Úvod Důlní neštěstí, nehody, havárie Výbuch na Dole ČSA 3. dubna 1963

Výbuch na Dole ČSA 3. dubna 1963

1788
0

Dne 3. dubna 1963 došlo v ranní směně v 8.45 hodin na Dole ČSA v Karviné k výbuchu směsi metanu se vzduchem za uzavírací cihlovou hrází na úrovni 8. patra ve vyražené 300 metrů dlouhé chodbě v 25. sloji, která neměla žádné spojení s činnými důlními díly. Hráz o síle 45 cm byla postavena 6 m od kříže s překopem. V tomto prostoru byla postavena rovnačka TH výztuže, u níž v kritické době pracovali 3 starší horníci. Při výbuchu byla hráz rozmetána směrem k 1. severnímu překopu. Jeden horník podlehl mechanickému zranění na místě. Další horník utrpěl vedle mechanických zranění při dalším výbuchu popáleniny, kterým po pěti dnech v nemocnici podlehl. Další horník, který byl v době výbuchu na kříži, byl jen lehce zraněn a utekl z místa nehody pro pomoc k šibíku č. 7, kde byl zasažen spolu s dvěma techniky tlakovou vlnou dalšího výbuchu.

Prošetřováním okolností a příčin tragické nehody byly postupně vyloučeny možnosti vznícení metanové směsi v uzavřené chodbě od skryté zápary uhlí v chodbě, od elektrického zařízení, které zde nebylo, od statické elektřiny, od elektrických přílbových svítidel (všechna byla po výbuchu v nezávadném a neporušeném stavu), od trhací práce a také byla vyloučena úmyslná iniciace.

Teprve další výzkumy i případy vznícení metanových vrstev a přenesení hoření po nich na větší vzdálenosti, k nimž došlo v dalších letech, potvrdily nejpravděpodobnější příčinu vznícení a výbuch metanovzdušné směsi v uzavřeném prostoru chodby.

V kritické době byl zasypáván šibík o výšce 40 m z úrovně 23. sloje, protože vlivem předporubních tlaků byl devastován a jeho funkce k větrání a k těžbě byla zrušena. V šibíku zůstaly nosníky a spirálové skluzy. Přes potrubí spirálových skluzů byl zajišťován omezený průchodní větrní proud i při zasypávání šibíku. Zásypový materiál byl získáván z přibírek hornin zatlačených chodeb v porubu a do šibíku byl sypán pomocí hřeblového dopravníku.

V blízkosti úpatí šibíku byla z překopu vyražena spojovací chodba do projektované strojovny, z níž byl do šibíku vyražen šikmo lanový kanál. Tyto přístupy byly zazděny cihlovou hrází o síle 30 cm. Později byla tato strojovna využita jako trafostanice, která měla spojení s chodbou, v níž došlo k výbuchu.

Po zhotovení povalu v šibíku a následném sypání zásypového materiálu mohly vzniknout podmínky pro vytvoření výbušné směsi metanu nad zásypovým materiálem a vytvoření metanového jazyka podél stěny šibíku přes tlakem porušenou uzavírací hráz lanového kanálu z uzavřené chodby. Zde byla ještě postavena jedna hráz za spojovací chodbou do strojovny. Za ní byla vysoká koncentrace CH4 (poslední rozbor vzorku vzdušin odebraný půl roku před výbuchem vykázal 47,5 % CH4, 1,3 % C02 a 9,1 % 02). Postavením odporu v šibíku vznikl vyšší depresní spád na hráze uzavírající chodbu a přes horským tlakem narušené a netěsněné hráze se dostal CH4 ve formě metanové vrstvy o koncentraci CH4 vyšší než horní hranice výbušnosti ke stěně šibíku.

Zásypový materiál obsahoval větší kusy pískovce s vyšším obsahem (přes 30 %) křemene. Pádem takovéhoto materiálu na rezavé nosníky a spirálové skluzy vzniká tzv. frikční jiskra, která je schopna zapálit metan v metanové vrstvě. Po této vrstvě se plamen přenesl až do prostoru patrové chodby, kde vznítil výbušnou směs u uzavírací hráze. Za ní již pronikáním vzduchu přes netěsnou hráz byla směs v hranicích výbušnosti (5 až 15 % CH4 ve směsi se vzduchem).

Vznícení metanové vrstvy potvrdil i pracovník na zhlaví šibíku, který uviděl v šibíku při sypání materiálu záblesk plamene.

Zkoušky na německém pokusném dole Tremonia v Dortmundu prokázaly, že rychlost plamene v metanové vrstvě se šíří rychlostí 2 až 3 m za sekundu. V daném tragickém případě existovala časová shoda mezi zjištěním záblesku v šibíku a následným výbuchem, který odpovídá vzdálenosti, na jakou se musel plamen šířit ze šibíku až do patrové chodby.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Prosím, vložte Váš komentář!
Prosím, zde zadejte své jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..