Úvod Doly a revíry RD Jeseník Jáma Obránců míru v Horním Benešově

Jáma Obránců míru v Horním Benešově

1329
0

Likvidace hlavního důlního díla jáma Obránců míru (HDD JOM) dolu Horní Benešov byla povolena rozhodnutím OBÚ Brno pod č.j. 1044/1992 ze dne 27.4.1992 v rozsahu schváleného plánu likvidace (III. etapa likvidačních prací ložisek RD Jeseník). Po ukončení těžby v roce 1992 byla z důvodu uvažovaného využití k podnikatelskému záměru ukládání nebezpečných odpadů do podzemí HDD JOM v úseku od povrchu po úroveň 3. patra převedena v rámci privatizace na Fond národního majetku a následně do majetku společnosti RaM, s.r.o. K realizaci záměru však nedošlo, firma je v likvidaci a rozhodnutím správkyně konkurzní podstaty byly všechny okolní pozemky odprodány firmě REVLAN spol. s r.o. Nadzemní objekty (těžní věž a šachetní budova) byly rovněž v rámci privatizace převedeny na Fond národního majetku, který je odprodal taktéž firmě REVLAN s.r.o. V důsledku těchto skutečností zůstaly obě hlavní důlní díla nezlikvidovány.

Jámu Obranců míru reprezentuje v současné době stále ještě vystrojená těžní věž s nedostatečně zajištěným, téměř kompletním těžním zařízením. Jámový stvol je uzavřen na zhlaví povalem z pražců a kolejnic, přístup k jámě je v uzamčené budově.

Jáma Obránců míru je součástí podzemních systémů těžby polymetalických (Pb-Zn) rud na ložisku Horní Benešov. Rudy byly dobývány metodou „Otevřená komora s volným vyrubaným prostorem z mezipatrových chodeb” s postupným zavalováním.

Hloubení jámy probíhalo v drobách, jen místy se vyskytovaly málo mocné polohy jílovitých břidlic a prachovců.

Vypořádání se zásobami výhradního ložiska bylo provedeno ve m. etapě likvidace dolu a povrchu RD Jeseník (Rozhodnutí OBU v Brně č.j. 1044/1992 ze dne 27.4.1992) včetně nakládání s důlními vodami. Povinnost péče o důlní vody přešla na společnost RAM s.r.o.

K 1.4.1992 bylo evidováno 2 058 kt nebilančních zásob polymetalických rud.

Dobývací prostor byl smluvně převeden k 1.1.1996 na společnost HB LUCOD, s.r.o. Tato společnost prováděla sanaci propadlin po důlní těžbě.

Ochrana zbytkových zásob je zajištěna chráněným ložiskovým územím stanoveným ONV Bruntál dne 6.10.1966 pod č.j. Výst./l926/154/24/1966.

Hloubka jámy činí 555,1 m a její profil je kruhový o průměru 4 m. Z jámy je naraženo 6 pater, v současné době je zatopena cca do výšky 20 m pod ohlubeň. V hloubce 4 m je nouzový východ z lezného oddělení.

V roce 2014 se na základě programu revitalizace Moravskoslezského kraje a TPL z r. 2008 předpokládá zásyp této jámy.

Parametry jámy Obránců míru:

Profil: kruhový: 4,0 m,
Ražený profil = 16,6 m2, jinak 12,6 m2
Výztuž: betonová o tloušťce 25 – 35 cm

Výstroj :

Ocelové věnce osazené ve vzdálenosti 2 m dělily světlý profil jámy na 2 těžní zátyně pro dopravu na laně, lezní a strojní oddělení. Každá zátyně měla rozměry 900 x 1400 mm. Lezní oddělení bylo vystrojeno ocelovými žebříky s odpočívadly tvořenými ocelovými rošty ve vzdálenosti 6 m. Strojním oddělením byly vedeny elektrické kabely, potrubí stlačeného vzduchu 0 200 mm a potrubí výplachové vody o 0 100 mm.

Souřadnice středu jámy Obránců míru v JTSK :

x= 1 083 808,81 m y= 517 991,09 m z = 564,00 m n.m.

Úrovně jednotlivých pater

Ohlubeň + 564,0 m n.m.
3. patro + 462,4 m n.m.
5. patro + 382,4 m n.m.
7. patro + 293,6 m n.m.
9. patro + 203,7 m n.m.
11. patro + 113,9 mn.m.
13. patro + 23,9 mn.m.
Jámová tůň + 8,9 m n.m.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Prosím, vložte Váš komentář!
Prosím, zde zadejte své jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..