Úvod Doly a revíry RD Jeseník Nová jáma Josef v Horním Benešově

Nová jáma Josef v Horním Benešově

1762
0

Hlavní důlní dílo „Nová jáma Josef“ se nachází na k.ú. Horní Benešov, po levé straně státní silnice II. třídy č. 459, vedoucí z Horního Benešova do Leskovce nad Moravicí. Délka příjezdové komunikace od silnice k jámě činí cca 250 m.

Důvodem hloubení této jámy byla skutečnost, že jáma Obránců míru nestačila pokrýt potřeby dolu včetně dalšího geologického průzkumu pod 13. patrem.

Nová jáma Josef byla vyhloubena do hloubky 837,4 m a měla se stát hlavní těžní jamou. Ražba probíhala v letech 19831986, přičemž zahloubení bylo provedeno již v roce 1982. Jáma byla částečně vystrojena, ale do provozu uvedena nebyla. Je situována 150 m jižně od jámy Obránců míru, má kruhový profil o ø 5,1 m a vyztužena je litým betonem s železnou výstrojí. Lezní oddělení je pouze pro havarijní účely (svislý žebřík s košem). Z 5. patra byl v ose jámy předražen razicí plošinou komín o profilu 2 x 2 m, což urychlilo postup hloubení. S jamou Obránců míru je propojena překopy na 5., 9., 11. a 13. patře. Hlavní důlní dílo NJJ je v současné době zajištěno železobetonovým povalem čtvercového půdorysu v hloubce 2,5 m pod ohlubní jámy o rozměrech 6 x 6 m a síle 0,8 m. Poval je překryt zeminou. Prostor jámy je na povrchu oplocen drátěným plotem na betonových sloupcích a uzamčen (brána). Jáma je v současné době zatopena na úroveň – 17 m pod povrchem. V hloubce – 4,75 m je únikový východ z jámy na dvě strany. Nouzový kanál má rozměry 2,2 m x 1,2 m na délku cca 7,5 m. Druhý je kratší. Výstup je po žebříku v šachtici o rozměrech 0,95 x 0,75 m.

Likvidace hlavních důlních děl na dole Horní Benešov byla povolena rozhodnutím OBÚ Brno pod č.j. 1044/1992 ze dne 27.4.1992 v rozsahu schváleného plánu likvidace (III. etapa likvidačních prací ložisek RD Jeseník). Po zastavení těžby v roce 1992 byla jáma Obránců míru a Úklonná jáma v rámci privatizace převedeny na Fond národního majetku a následně společnosti RaM, s.r.o. Tato firma měla podnikatelský záměr ukládat nebezpečné odpadyv podzemí. Nová jáma Josef měla sloužit jako únikový východ z dolu. K realizaci záměru však nedošlo (firma je v likvidaci) a NJJ byla zajištěna na základě povolení OBÚ v Brně ze dne 3.3.1992 pod č.j. 3899/1990-2.vyř.

Toto HDD nebylo likvidováno, pouze zajištěno (před účinností vyhl. ČBÚ č. 52/1997 Sb.) a stávající betonový uzavírací poval svými parametry již dané vyhlášce, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, neodpovídá. Pro NJJ byla stanoveno bezpečnostní pásma o rozměrech 45 x 45 m se středem v ose jámy.

Zajištěna shora uvedeným způsobem byla jáma na základě povolení OBÚ Brno z roku 1992. Likvidace povrchového areálu (sloužil pouze pro hloubení) proběhla v letech 1992 až 1994. Vypořádání se zásobami výhradního ložiska bylo provedeno ve III. etapě likvidace dolu a povrchu RD Jeseník (Rozhodnutí OBÚ v Brně č.j. 1044/1992 ze dne 27.4.1992) včetně nakládání s důlními vodami.

K 1.4.1992 bylo evidováno 2 058 kt nebilančních zásob polymetalických rud.

V roce 2014 se na základě programu revitalizace Moravskoslezského kraje  a TPL z r. 2008 předpokládá zásyp této jámy.

Úrovně jednotlivých pater:

Povrch + 565,50 m n.m. 13. patro + 25,50 m n.m.
5. patro + 383,50 m n.m. 15. patro – 66,10 m n.m.
9. patro + 204,60 m n.m. 17. patro -158,20 m n.m.
11. patro + 115,50 m n.m. 19. patro -246,00 m n.m.
Jámová tůň – 271,90 m n.m.

Profil: kruhový – průměr 5,1 m Profil = 20,42 m2
Výztuž: betonová, tloušťka 40 cm Výstroj: Ocelová
Hloubka: 837,4 m
Vypočtený objem jámového stvolu (bez náraží): cca 17 100 m3

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Prosím, vložte Váš komentář!
Prosím, zde zadejte své jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..