Úvod Doly a revíry UD Hamr Organizační vývoj Uranových dolů Hamr

Organizační vývoj Uranových dolů Hamr

2477
0

Účelová organizace UD Hamr vznikla v rámci Ústřední správy uranového průmyslu (ÚSUP) k 1. 3. 1966. Zajišťovala vyřešení řady výzkumných a vědeckých prací, podmiňující realizaci dobývání ložiska, které bylo svými podmínkami odlišné od klasických uranových ložisek zónového a žilného typu. V rámci organizace se rozvíjely dva typy exploatace ložisek:

klasické dobývání hornickým způsobem;
hydrochemické dobýváni (vyluhování „in situ“).

Od 1. 9. 1967 je účelová organizace UD Hamr, Hamr na Jezeře přeměněna na odštěpný závod UD Hamr (o. z. UD Hamr). K 1. 1. 1971 přebírá tato organizace od o. z. GP Příbram průzkumný Důl Sever a stává se těžební organizací. K hornickému dobývání ustanovuje Důl Hamr I. (DH I). K dobývání hydrochemickým způsobem je ustanovena později další těžební jednotka – Chemická těžba (CHT).

Státní zájem na rozšiřování těžby uranu v severočeské oblasti vedl k rychlému rozvoji odštěpného závodu. Vznikají postupně specializované obslužné provozy Provoz technických prací a výstavby (PTPV), Provoz sociálních služeb (PSS), Provoz technologické dopravy (PTD) a další, o kterých se v prognózách předpokládalo, že budou tvořit zázemí několika dolů v oblasti. V roce 1972 byla v oblasti zřízena ú. o. Závod na výstavbu úpravny uranového průmyslu (o. ú. ZVÚUP).

Při vzniku ČSUP, koncern, Příbram k 1. 1. 1976 získává odštěpný závod statut koncernového podniku a vzniká k. p. UD Hamr, Hamr na Jezeře. podřízené těžební jednotky se rozrůstají na závody: DZHT- Důlní závod Hornické těžby, DZCHT- Důlní závod chemické těžby, bývalé provozy se mění na závody: ZTPV-Závod technických prací a výstavby, ZSS-Závod sociálních služeb, a další. V roce 1985 vzniká Závod odvodňování, který po dostavbě CDS zajišťuje hydrogeologickou stabilitu v celé oblasti.

K 1. 1. 1979 vzniká vyčleněním z DZH I další těžební jednotka Důl Křižany I (DK I), která dobývá ložisko Břevniště.

K 1.7. 1981, po dostavění úpravny, vzniká v oblasti další koncernový podnik – k. p. Chemická úpravna uranového průmyslu, Stráž pod Ralskem.

V roce 1982 mění k. p. UD Hamr sídlo do nové budovy do Stráže pod Ralskem, mění název na k. p. UD Hamr, Stráž pod Ralskem.

V roce 1988 a 1989 je rozvoj uranového průmyslu přehodnocen a dochází na vládní úrovni ke změně koncepce a postupnému útlumu uranového hornictví. V roce 1988 je zastavena výstavba velkodolu DH II a důl je neprodleně likvidován. V roce 1989 je vyhlášena likvidace DK I, je proveden ekologický výkliz podzemí a k 1. 1. 1990 tato těžební jednotka zaniká a je začleněna do DH I.

V koncernovém uspořádání existoval k. p. UD Hamr, Stráž pod Ralskem až do vzniku státního podniku ČSUP, Příbram k 1.7.1990. Statut koncernových podniků byl v rámci nového ČSUP změněn na odštěpný závod (s nižší subjektivitou). Za rok byly příkazem ředitele s. p. ČSUP č. 4/91 oba odštěpné závody v severočeské oblasti zrušeny a jejich sloučením vznikl od 1. 5. 1991 o. z. Těžba a úprava uranu (o. z. TÚU), Stráž pod Ralskem, jako právní nástupce obou. Nový odštěpný závod je určen k těžbě a zpracování uranových rud a proto v roce 1992 vyčleňuje z organizace většinu servisních provozů a organizačně sdružuje:

DZHT Důlní závod hornické těžby;
DZCHT Důlní závod chemické těžby;
CHÚ Závod Chemické úpravny;
ZDM Závod dopravy a mechanizace;
ZO Závod odvodnění od roku 1995.

K 1. 4. 1992 je rozhodnutím ministra hornictví a průmyslu změněn název státního podniku na s. p. DIAMO, Příbram. Změna jména se dotkla i zdejšího o. z., jehož plný název je s. p. DIAMO, o. z. TÚU, Stráž pod Ralskem.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Prosím, vložte Váš komentář!
Prosím, zde zadejte své jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..