UD Hamr

Úvod Doly a revíry UD Hamr

Geologická charakteristika dolového pole Hamr I

0
Ložisko leží v severních Čechách v okrese Česká Lípa. Zájmový rudní interval je vázán na bázi křídových sedimentů a nejsvrchnější část podloží. Nejstarší proterozoické...

Jáma č. 9P-Lužice

0
V dubnu roku 1965 bylo na ložisku Hamr, v DP Hamr I, v oblasti jižně od vrchu Děvín, zahájeno hloubení první průzkumné jámy. V...

Jáma č. 13 na Dole Hamr I

2
Jako poslední byla na Dole Hamr I vyhloubena jáma č. 13. Byla umístněna do jihozápadní části dolového pole a po vyražení plnila funkci vtažné...

Jáma č. 3 na Dole Hamr I

0
Hloubení další jámy započalo v roce 1971. Jáma č. 3 byla umístněna v západní části dolového pole. Po vyhloubení byla jáma určena jako vtažná...

Jáma č. 7 Dolu Hamr II

0
Se zahloubením jámy č. 7 se započalo souběžně s hloubením jámy č. 6 v r. 1980, jáma byla dohloubena v 6/1988. Technologie hloubení byla...

Jáma č. 2 na Dole Hamr I (Sever)

0
Se zahloubením jámy č.2 se započalo na jaře 1968 v době, kdy jáma č. 1 byla již vyhloubena do staničení cca 190 m. Jáma...

Jáma č. 1 na Dole Hamr I (Sever)

1
Hloubení první jámy č.1 na dole Hamr (Sever) započalo v roce 1967. Protože se jednalo v této fázi o průzkumnou jámu byl zvolen minimální...

Jáma č. 6 Dolu Hamr II

0
Hloubení první jámy č. 6 na DH II započalo v roce 1980, jáma byla dokončena v r. 1987. Profil jámy byl zvolen kruhový. Po...

Jáma č. 5 Dolu Křižany I

0
Se zahloubením jámy č. 5 se započalo paralelně s hloubením jámy č. 4, v září 1973. Technologie hloubení byla prakticky shodná s hloubením jámy č.4., vnitřní čistý průměr kruhové...

Mapa hlubinných dolů