Historie

Úvod Dějiny hornictví Historie

Krátký pohled do historie dobývání lignitu na Šardicku

Počátky dobývání lignitu na Šardicku nebo blízkém okolí spadá do doby počátku devatenáctého století, někdy okolo roku 1840. Větší rozsah těžby až po roku...

Vývoj dolování drahých a barevných kovů na severní Moravě do konce...

Pro celkové hodnocení vývoje hornictví na severní Moravě je rozhodující 16. století, které velmi dobře dokumentuje listinný materiál. Plně vystihuje povahu prací odpovídajících významu...

Historie českého a slovenského hornictví v datech (13)

1851 1.11. byla otevřena Horní průmyslová škola v Příbrami pro výchovu důlních dozorců 1851 byla dostavěna Thinnfeldská puchýrna v Podlesí u Příbrami 1851 byl nasazen Rittingerův...

Historie českého a slovenského hornictví v datech (10)

1751 zahájeno dobývání antimonu u obcí Kamenisté, Chabenec, Ostredok u Liptovské Dúbravy na Slovensku 1751 byla u Řemíčova na Mladovožicku objevena stříbrná žíla 1751 zahájena ražba...

Historie českého a slovenského hornictví v datech (5)

1504 byla založena Belianská dědičná štola u Banské Štiavnice 1504 byl veden spor o železorudné doly v Železné Rudě, je to nejstarší zpráva o tamním...

Počátky dolování na Cínovci (1)

„Místo nebo hora, jménem Krupá, kde se nyní kope cín" je první listinně doložená zpráva o dobývání cínových rud v Krušných horách. Listina pochází...

Historie hornictví na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku (1)

První zprávy o dolování v regionu se dochovaly v "Horní knize panství Sokolovského" zachycující období let 1573 - 1789. Zápisy však hovoří o těžbě...

Historie českého a slovenského hornictví v datech (18)

1951 18.12. zahynulo při důlním neštěstí na dole 1. máj v Karviné 13 záchranářů 1951 byla zahájena výstavba dolů Lehota a Dolina na Slovensku 1951 byl...

Historie českého a slovenského hornictví v datech (3)

1301 - byl hlášen nález stříbrných rud u Plané u Mariánských Lázní 1301 - byl Budišov nad Budišovkou povýšen na město 1302 - první písemná zpráva...

Unikátní památky Slavkovského lesa v souvislosti s těžbou Sn-W rud

Oblast Slavkovského lesa je zajímavým historickým hornickým revírem evropského významu. Rýžování cínu ve Slavkovském lese je patrně nejstarší v Čechách. Bylo zřejmě spojeno s...