DVÚZ

Úvod SHD DVÚZ Strana 5

Důl Vítězný únor v Záluží

0
Důl Vítězný únor byl posledním dolem, jenž byl založen Severočeskou uhelnou akciovou společností v Mostě. Původní výměra dobývacího prostoru, na kterou byl tehdy důl...

Důl Viktorin v Háji u Duchcova

0
Důl Viktorin byl vybudován v roce 1872 Döllingerským těžařstvem se sídlem v Duchcově (Döllinger Gewerkschaft - Dux). V roce 1887 a 1892 došlo v blízkosti...

Důl Pluto v Louce u Litvínova

2
Exploatace nerostného bohatství v severní části mosteckého okresu začíná kolem roku 1887, kdy se rozhoduje Drážďanská úvěrová banka k investování finančních prostředků do výstavby...

Důl Emerán v Břežánkách

2
Již v 60. letech 19. století otevřel osecký klášter důl, který snad nesl jméno Wikau. Od oseckého kláštera důl brzy po založení odkoupil vídeňský...

Překop Centrum – Kolumbus

0
Při detailním zkoumání vývojových záměrů dolových polí dolů Centrum — Kolumbus bylo rozhodnuto, že s ohledem na množství a uložení uhelné substance bude nejvhodnější...

Historie Dolu Centrum – vznik a počátky dobývání (I. část)

0
Důl Centrum v Dolním Jiřetíně byl založen v letech 1888 — 1889. V této etapě vývoje průmyslového podnikání nebylo myslitelné, aby si nákladné investice...

Těžní stroj Dolu Julius III (II. část)

0
Byla to skutečně výborné myšlenka. Změna ve způsobu jízdy neovlivnila potřebný výkon stroje, naopak zlepšila jeho stav, zlepšila pracovní prostředí strojníků, zlepšilo se...

Těžní stroj Dolu Julius III (I. část)

1
Původně zasazený těžní stroj byl po provedeném rozšíření strojního, těžního i třídícího zařízení vyřazen v roce 1911 z provozu a nahrazen strojem ze zastaveného...

Historie Dolu Alexander v Hrdlovce (IV. část)

0
Dne 23. listopadu 1987 byl dokončen spojovací překop Kohinoor - Alexander a od toho dne jsou oba doly spojeny 1,2 km dlouhou chodbou. Po...