Úvod Báňské záchranářství Dýchací přístroj CH 146 (CH 159 – ramenní vývod)

Dýchací přístroj CH 146 (CH 159 – ramenní vývod)

3640
0

Je přístroj s regenerací vydechovaného vzduchu, s uzavřeným dýchacím okruhem, opatřený zásobníkem kyslíku a pohlcovačem oxidu uhličitého. Přístroj je určený pro osoby pracující v prostředí, kde je nedostatek kyslíku (kde obsah kyslíku ve vzduchu je menší než 17 %) nebo kde je příliš velká koncentrace škodlivin, které plynová maska i filtrem spolehlivě nezachycuje. Přístroj je dimenzován tak, aby byla i při nejnamáhavější práci zaručena jednohodinová bezpečná funkce přístroje.

V KOVOVÉM KRYTU JSOU UMÍSTĚNY TYTO ZÁKLADNÍ DÍLY PŘÍSTROJE:

1 Kontrolní manometr
2 Ventilová komora
3 Kyslíková láhev 1 l
4 Pohlcovač
5 Redukční ventil s plicní automatikou
6 Uzavírací ventil 135° k láhvi
7 Dýchací vak

KYSLÍKOVÁ LÁHEV je ocelová bezešvá láhev s vodním obsahem 1 l, naplněná kyslíkem o tlaku 150-130 atp. Láhev má uzavírací ventil 135° s připojovacím závitem W 21.8×1/14″, nebo G 3/4″.

REDUKČNÍ VENTIL slouží ke snížení plného tlaku z láhve na tlak spotřební, 3 atp. Je připojen ke kyslíkové láhvi. Do dýchacího okruhu dodává tzv. stálou dávku kyslíku, která je nastavena zvláštní tryskou.

PLICNÍ AUTOMATIKA je zařízení, které je ovládáno dýchacím vakem a slouží k automatickému přidávání kyslíku do dýchacího okruhu při zvýšené spotřebě kyslíku. Toto zařízení, tvořící součást redukčního ventilu, je opatřeno řídicí pákou, jejíž rameno, spojené s vakem, ovládá přídavný ventil. Po otevření tohoto ventilu přechází větší množství kyslíku z nízkotlaké části redukčního ventilu do kyslíkového vedení. U redukčního ventilu je dále zařízení k přidávání mimořádného množství kyslíku do dýchacího okruhu. Přidávání se provádí tlakem ruky na tlačítko ručního přidávání, jež otvírá přídavný ventil řídicí pákou plicní automatiky.
Zařízení k ručnímu přidávání se používá též k propláchnutí přístroje kyslíkem.

VENTILOVÁ KOMORA rozděluje dýchací okruh na část vdechovací a vydechovací. Vdechovací část je připojena k vaku prostřednictvím vdechovacího ventilu. Do této části komory ústí kyslíkové vedení z redukčního ventilu, čímž je vdechovaný vzduch obohacován kyslíkem.
Vydechovací část je spojena s pohlcovačem vydechovacím ventilem. Ve vydechovací části je zařízení pro výstražný signál, který upozorňuje pracovníka, je-li kyslíková láhev zavřená nebo prázdná.
Do prostoru nad membránou, kterou je toto zařízení opatřeno, ústí vedení výstražného signálu, jež je spojeno s nízkotlakou částí redukčního ventilu. Není-li v redukčním ventilu tlak, zvedne se membrána tlakem pružiny. S membránou spojený ventil uzavře průchod vzduchu vydechovací části komory tak, aby vzduch procházel pouze signální píšťalkou. Každá z obou částí ventilové komory je spojena s maskou samostatnou dýchací hadicí. Dýchací hadice ústí do přípojky k masce.

POHLCOVAČ je nádoba naplněná chemikálií, pohlcující vydechovaný oxid uhličitý o vodní páry, pro CH 146 se používá pohlcovač typu 7X14.

DÝCHACÍ VAK je zásobník regenerovaného vydechovaného vzduchu. Má přetlakový ventil, který se otvírá po jeho přitlačení k narážce při nadměrném naplnění vaku a vypouští vzduch do okolního prostoru. Vak je spojen s ventilovou komorou o pohlcovačem. Se stěnou vaku je pomocí knoflíku spojena vidlice řídicí páky plicní automatiky. Pohyb této páky se řídí množstvím náplně vzduchu ve vaku.
Základní vybavení přístroje v transportní skříni je toto:

1 klíč oboustranný 14/17 mm,
1 dřevěný prstenec na přetlakový ventil pro zkoušení přístroje,
1 klíč jednostranný 30 mm,
1 klíč oboustranný 22/32 mm,
1 souprava náhradních těsnění,
1 šroubení pro ventilovou komoru.

ČINNOST PŘÍSTROJE

Kyslík z kyslíkové láhve, jehož tlak se redukoval v redukčním ventilu, se přivádí do vdechovací komory. Zde se mísí s regenerovaným vzduchem z dýchacího vaku. Takto okysličený vzduch si pracovník vdechuje vdechovací hadicí z masky do plic.
Vydechnutý vzduch, ochuzený o kyslík se vede vydechovací hadicí do vydechovací části ventilové komory a odtud do pohlcovače, kde se vzduch zbaví vydechnutého kysličníku uhličitého a vodních par.
Chemickou reakcí v pohlcovači se vyvíjí teplo, takže ohřívání pohlcovače je důkazem, že správně funguje. Vdechování ohřátého vzduchu však není – jak bylo lékařsky dokázáno — zdraví škodlivé. Pohlcovač se může použít pouze jednou a po použití tj. po skončení práce musí být nahrazen novým. Jestliže je spotřeba kyslíku menší, než je dodáváno stálou dávkou, hromadí se nespotřebovaný vzduch v dýchacím vaku a nadýmá jej. Když nadmutí dosáhne určitého stupně, otevře se přetlakový ventil a přebytečný vzduch uniká ven do okolní atmosféry. Současně uniká i dusík, který se ve vaku nahromadil z kyslíkové láhve, nebyla-li tato naplněna čistým kyslíkem.
Při těžké práci je větší spotřeba kyslíku a vdechy jsou častější a hlubší. Při hlubokém vdechu vdechne pracovník téměř celý obsah vaku. Tím se vak zploští, vyklopí páku plicní automatiky, která po překonání určitého odporu otevře ventil plicní automatiky a do dýchacího okruhu přístroje vnikne mimořádná dávka kyslíku, následkem čehož se dýchací vak zase naplní. Přístroj takto pracuje až do vyčerpání kyslíku z láhve.
Tlak v láhvi ukazuje kontrolní manometr. Je-li kyslíková láhev prázdná, nebo je-li ventil na láhvi uzavřen, zazní výstražný signál.
Pro případy zvláště velké spotřeby kyslíku slouží zařízení pro ruční dávkování. Otvírá se tlakem palce pravé ruky na tlačítko.
KRYT je vyroben z lehkého kovu a skládá se ze dvou polovin. Víko je kloubové zavěšeno na spodním díle. Kryt je opatřen nosnými řemeny a opaskem s přezkou, které slouží k upnutí a pohodlnému nošení přístroje na zádech. K sledování tlaku v kyslíkové láhvi slouží kontrolní manometr. Je připojen manometrovým vedením k vysokotlaké částí redukčního ventilu a lze jej držákem upevnit k levému nosnému řemeni.
Maska je gumová, jednozorníková nebo dvouzorníková. Zorníky jsou z netříštitelného skla. Ve spodní části masky je šroubení k připevnění dýchacích hadic. Dýchací přístroj je uložen v transportní skříni, jež má 2 uzávěry a 2 držadla pro nošení. V této skříni je uloženo i celé vybavení přístroje.

ZKOUŠENÍ PŘÍSTROJE

KYSLÍKOVÁ LÁHEV musí být naplněna kyslíkem o tlaku 150-130 atp.
REDUKČNÍ VENTIL musí dodávat do dýchacího okruhu stálou dávku 1,5 l kyslíku za minutu, a to i při pouhém tlaku 10 atp. v kyslíkové láhvi.
PLICNÍ AUTOMATIKA musí naskočit při podtlaku 25 mm vodního sloupce.
PŘETLAKOVÝ VENTIL musí odpouštět při přetlaku 30 mm vodního sloupce.
Přístroj musí být tak těsný, že při přetlaku 50 mm vodního sloupce neklesá tlak více než o 5 mm v. s. za minutu, a při podtlaku 50 mm vodního sloupce nestoupá tlak více než 5 mm v. s. za minutu.
VÝSTRAŽNÝ SIGNÁL musí zazníti, je-li ventil u kyslíkové láhve uzavřen.

NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE

1. Přístroj vložit na záda, zapnout nosné řemeny a opasek.
2. Nasadit masku a vyzkoušet její těsnost tím, že připojovací otvor na masce ucpeme dlaní a silně vdechneme.
3. Uzavírací ventil kyslíkové láhve úplně otevřít. Překontrolovat tlak kyslíku na manometru.
4. Připojit dýchací hadice k masce. Zazní-li při výdechu výstražný signál, není kyslíková láhev otevřena. Stejně zazní signál v případě, že kyslíková láhev je prázdná.
5. Přístroj odvzdušnit tímto způsobem: zhluboka vdechnout, stisknout obě gumové hadice pod maskou a silně vydechnout. Vzduch musí nadzvednout okraje masky a vyfouknout ven. Toto několikrát opakovat, až slyšitelně naskočí plicní automatika.
6. Při práci s přístrojem občas kontrolovat manometrem obsah kyslíku v láhvi a včas opustit nedýchatelné, zamořené prostředí.

PŘÍPRAVA PŘÍSTROJE K POUŽITÍ

Přístroj připravený k použití musí mít nový pohlcovač a plnou kyslíkovou láhev. Všechna šroubení musí být těsné utažena. Při zatřepání pohlcovačem musí zrnka uvnitř chrastit. Nechrastí-li, jsou spečená nebo navlhlá a pohlcovač je nepotřebný.
Před použitím přístroje je nutno zorník masky natřít uvnitř glycerinovým mýdlem, aby se na něm nesrážela vlhkost. Dále je nutno připojit příslušné přípojky k pohlcovači.

OŠETŘENÍ PŘÍSTROJE PO POUŽITÍ

Každý přístroj uveďte po skončení práce znovu co nejdříve do použivatelného stavu. Za tím účelem je nutno vyjmout z přístroje nejprve vypotřebovanou kyslíkovou láhev a pohlcovač.
S pohlcovačem třeba zacházet opatrně, jelikož jeho obsah, který bývá tekutý, je silně zíravý. Pak se odšroubují dýchací hadice, vyjme se vak, vdechovací a vydechovací komora.
Vše se vymyje vlažnou vodou a po osušení vymytých části se opět přístroj smontuje, přičemž se všechna šroubení těsně dotáhnou. Do přístroje se vloží nový pohlcovač a naplněná kyslíková láhev.
Uzávěry pohlcovače se po dobu jeho uskladnění z přístroje nesnímají. Teprve bezprostředně před použitím dýchacího přístroje se uzávěry pohlcovače odšroubují a k pohlcovači se připojí přípojky přístroje.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Prosím, vložte Váš komentář!
Prosím, zde zadejte své jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..