Úvod Báňské záchranářství Dýchací přístroj CH 255 (CH 255a – boční vývod)

Dýchací přístroj CH 255 (CH 255a – boční vývod)

3760
2

Je přístroj s regenerací vydechovaného vzduchu, s uzavřeným dýchacím okruhem, opatřený zásobníkem kyslíku a pohlcovačem oxidu uhličitého. Přístroj je určený pro osoby pracující v prostředí, kde je nedostatek kyslíku (kde obsah kyslíku ve vzduchu je menší než 17 %) nebo kde je příliš velká koncentrace škodlivin, které plynová maska i filtrem spolehlivě nezachycuje. Přístroj je dimenzován tak, aby byla i při nejnamáhavější práci zaručena dvouhodinová bezpečná funkce přístroje.

KYSLÍKOVÁ LÁHEV je ocelová bezešvá láhev, vyhovující předpisům o stlačených plynech pro přenosné přístroje. Je z oceli 11701, ČSN 36 4210, s vodním obsahem 2 l, provozním tlakem 150 atp. a zkušebním tlakem 225 atp. Láhev má uzavírací ventil 135° podle ČSN 07 6619 s připojovacím závitem W 21,6X1/14″, nebo G ¾“. Láhev slouží jako zásobník kyslíku pro dýchací přístroj.

REDUKČNÍ VENTIL slouží ke snížení plného tlaku z láhve na tlak spotřební. Jo připojen ke kyslíkové láhvi. Do dýchacího okruhu dodává tzv. stálou dávku
kyslíku, která je určena tryskou a redukovaným tlakem. Tuto konstantní dávku nelze změnit, aniž by byla porušeno plomba u víčka zmíněné dýzy.

PLICNÍ AUTOMATIKA je zařízení, které je ovládáno dýchacím vakem o slouží k automatickému přidáváni kyslíku do dýchacího okruhu při zvýšené spotřebě kyslíku. Zařízení je opatřeno řídicí pákou. Jejíž rameno spojené s vakem ovládá ventilek plicní automatiky. Po otevření tohoto ventilku přechází větší množství kyslíku z nízkotlaké části redukčního ventilu do kyslíkového vedení.

ZAŘÍZENI K RUČNÍMU PŘIDÁVÁNÍ mimořádného množství kyslíku do dýchacího okruhu připouští – po stlačení tlačítka – kyslík z vysokotlaké části redukčního ventilu do kyslíkového vedení.

VDECHOVACÍ KOMORA je připojena k dýchacímu vaku vdechovacím ventilem. Do komory ústí kyslíkové vedeni z redukčního ventilu, čími je vdechovaný vzduch obohacován kyslíkem. Ke komoře je připojeno vdechovací hadice.

VYDECHOVACÍ KOMORA, připojená k vydechovací hadici, má vydechovací ventil a zařízeni pro výstražný signál. Toto zařízení upozorňuje pracovníka, je-li kyslíková láhev zavřená nebo prázdná. Do prostoru pod membránou, kterou je toto zařízení opatřeno, ústí vedeni výstražného signálu, jež je spojeno s nízkotlakou částí redukčního ventilu. Není-li v redukčním ventilu tlak, prohne se membrána tlakem zpružiny. S membránou spojený ventil uzavře průchod vzduchu vydechován komorou tok, aby vzduch procházel pouze signální píšťalkou. Píšťala se pak rozezvučí.
POHLCOVAČ je nádoba naplněná chemikálií, pohlcující vydechovaný oxid uhličitý a vodní páry. Pro dýchací přístroj CH 255 se používá pohlcovače typu 9XT8.

DÝCHACÍ VAK je zásobník regenerovaného vydechovaného vzduchu. Má přetlakový ventil, který se otevírá pel nadměrném naplnění vaku a vypouští vzduch do okolního prostoru. Dýchací vak je spojen s vdechovací komorou a s pohlcovačem.
Se stěnou vaku je spojena pomocí knoflíku vidlice řídicí páky plicní automatiky. Páka se vyklání podle velikosti náplně vzduchu ve vaku.

KRYT je opatřen nosnými řemeny, opaskem s přezkou, opěrným řemenem o řemenovou výztuhou. Řemeny slouží k upnutí a pohodlnému nošení přístroje na zádech. Víko krytu je spojeno se spodkem závěsy o otevírá se no dvě poloviny. K sledování tlaku v kyslíkové lahvi slouží kontrolní monometr, který je připojen k redukčnímu ventilu a lze jej pozorovat výřezem v krytu. Manometr je do 250 atp.

MASKA A DÝCHACÍ HADICE slouží k bezpečnému spojení přístroje s dýchacími orgány pracujícího. Maska má šroubení k připevnění přípojky dýchacích hadic a kříž se závěsnou spojkou, kterými se maska připevňuje na hlavu pracujícího.

Přípojka dýchacích hadic u masky je opatřena odsliňovačem.
Každý přístroj je uložen v dřevěné okované transportní skříni. Skříň má 2 uzávěry a 2 držadla pro nošení. V této skříni je uloženo i celé vybavení (příslušenství přístroje.
základní vybavení přístroje je:
2 šroubení pro dýchací hadice
1 klíč oboustranný 22/32 mm
1 klíč oboustranný 30/32 mm
1 klíč oboustranný 12/14 mm
1 dřevěný prstenec pro zkoušení přístroje
1 souprava náhradních těsnění
1 m2 papír měkký
1 m vázací motouz
1 papírový sáček

Doplňovací vybaveni přístroje:
Na zvláštní objednávku se dodává dále: Maska se šroubením a stíračem, ústenka se závěsnými řemínky a pásky, s nosní svorkou a brýle, transportní skříň.

ČINNOST PŘÍSTROJE
Kyslík z kyslíkové láhve, jehož tlak se redukoval v redukčním ventilu, se přivádí do vdechovací komory (CH 255). Zde se mísí s regenerovaným vzduchem z dýchacího vaku. Takto okysličený vzduch si pracovník vdechuje vdechovací hadicí z masky do plic vydechnutý vzduch, ochuzený o kyslík se vede vydechovací hadicí do vydechovací komory a odtud do pohlcovače, kde se vzduch zbaví vydechnutého kysličníku uhličitého a vodních par.

Chemickou reakcí v pohlcovači se vyvíjí teplo, takže ohřívání pohlcovače je důkazem, že správně funguje. Vdechování ohřátého vzduchu však není – jak bylo lékařsky dokázáno – zdraví škodlivé. Pohlcovač se může použít pouze jednou a po použití tj. po skončení práce musí být nahrazen novým. Jestliže je spotřeba kyslíku menší, než je dodáváno stálou dávkou, hromadí se nespotřebovaný vzduch v dýchacím vaku a nadýmá jej. Když nadmutí dosáhne určitého stupně, otevře se přetlakový ventil a přebytečný vzduch uniká ven do okolní atmosféry. Současně uniká i dusík, který se ve vaku nahromadil z kyslíkové láhve, nebyla-li tato naplněna čistým kyslíkem.

Při těžké práci je větší spotřeba kyslíku a vdechy jsou častější a hlubší. Při hlubokém vdechu vdechne pracovník téměř celý obsah vaku. Tím se vak zploští, vyklopí páku plicní automatiky, která po překonání určitého odporu otevře ventil plicní automatiky a do dýchacího okruhu přístroje vnikne mimořádná dávka kyslíku, následkem čehož se dýchací vak zase naplní. Přístroj takto pracuje až do vyčerpání kyslíku z láhve.

Tlak v láhvi ukazuje kontrolní manometr. Je-li kyslíková láhev prázdná, nebo je-li ventil na láhvi uzavřen, zazní výstražný signál.
Pro případy zvláště velké spotřeby kyslíku slouží zařízení pro ruční dávkování. Otvírá se tlakem palce pravé ruky na tlačítko.

KRYT je vyroben z lehkého kovu a skládá se ze dvou polovin. Víko je kloubové zavěšeno na spodním díle. Kryt je opatřen nosnými řemeny a opaskem s přezkou, které slouží k upnutí a pohodlnému nošení přístroje na zádech. K sledování tlaku v kyslíkové láhvi slouží kontrolní manometr. Je připojen manometrovým vedením k vysokotlaké částí redukčního ventilu a lze jej držákem upevnit k levému nosnému řemeni.

Maska je gumová, jednozorníková nebo dvouzorníková. Zorníky jsou z netříštitelného skla. Ve spodní části masky je šroubení k připevnění dýchacích hadic. Dýchací přístroj je uložen v transportní skříni, jež má 2 uzávěry a 2 držadla pro nošení. V této skříni je uloženo i celé vybavení přístroje.

ZKOUŠENÍ PŘÍSTROJE

KYSLÍKOVÁ LÁHEV musí být naplněna kyslíkem o tlaku 150-130 atm.
REDUKČNÍ VENTIL musí dodávat do dýchacího okruhu stálou dávku 1,5 l kyslíku za minutu, a to i při pouhém tlaku 10 atm. v kyslíkové láhvi.
PLICNÍ AUTOMATIKA musí naskočit při podtlaku 25 mm vodního sloupce.
PŘETLAKOVÝ VENTIL musí odpouštět při přetlaku 30 mm vodního sloupce. Přístroj musí být tak těsný, že při přetlaku 50 mm vodního sloupce neklesá tlak více než o 5 mm v. s. za minutu, a při podtlaku 50 mm vodního sloupce nestoupá tlak více než 5 mm v. s. za minutu.
VÝSTRAŽNÝ SIGNÁL musí zaznít, je-li ventil u kyslíkové láhve uzavřen.

NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE

1. Přístroj vložit na záda, zapnout nosné řemeny a opasek.
2. Nasadit masku a vyzkoušet její těsnost tím, že připojovací otvor na masce ucpeme dlaní a silně vdechneme.
3. Uzavírací ventil kyslíkové láhve úplně otevřít. Překontrolovat tlak kyslíku na manometru.
4. Připojit dýchací hadice k masce. Zazní-li při výdechu výstražný signál, není kyslíková láhev otevřena. Stejně zazní signál v případě, že kyslíková láhev je prázdná.
5. Přístroj odvzdušnit tímto způsobem: zhluboka vdechnout, stisknout obě gumové hadice pod maskou a silně vydechnout. Vzduch musí nadzvednout okraje masky a vyfouknout ven. Toto několikrát opakovat, až slyšitelně naskočí plicní automatika.
6. Při práci s přístrojem občas kontrolovat manometrem obsah kyslíku v láhvi a včas opustit nedýchatelné, zamořené prostředí.

PŘÍPRAVA PŘÍSTROJE K POUŽITÍ

Přístroj připravený k použití musí mít nový pohlcovač a plnou kyslíkovou láhev. Všechna šroubení musí být těsné utažena. Při zatřepání pohlcovačem musí zrnka uvnitř chrastit. Nechrastí-li, jsou spečená nebo navlhlá a pohlcovač je nepotřebný.

Před použitím přístroje je nutno zorník masky natřít uvnitř glycerinovým mýdlem, aby se na něm nesrážela vlhkost. Dále je nutno připojit příslušné přípojky k pohlcovači.

OŠETŘENÍ PŘÍSTROJE PO POUŽITÍ

Každý přístroj uveďte po skončení práce znovu co nejdříve do použivatelného stavu. Za tím účelem je nutno vyjmout z přístroje nejprve vypotřebovanou kyslíkovou láhev a pohlcovač.

S pohlcovačem třeba zacházet opatrně, jelikož jeho obsah, který bývá tekutý, je silně žíravý. Pak se odšroubují dýchací hadice, vyjme se vak, vdechovací a vydechovací komora.

Vše se vymyje vlažnou vodou a po osušení vymytých části se opět přístroj smontuje, přičemž se všechna šroubení těsně dotáhnou. Do přístroje se vloží nový pohlcovač a naplněná kyslíková láhev.

Uzávěry pohlcovače se po dobu jeho uskladnění z přístroje nesnímají. Teprve bezprostředně před použitím dýchacího přístroje se uzávěry pohlcovače odšroubují a k pohlcovači se připojí přípojky přístroje.

2 KOMENTÁŘE

  1. Dobry den, já zase vlastnim Dýchací přístroj CH 146, nechtěl by jste ho odkoupit za lacinku?

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Prosím, vložte Váš komentář!
Prosím, zde zadejte své jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..