Historie

Úvod Dějiny hornictví Historie Strana 12

Hornictví v českých zemích (V. část)

0
Vývoj hornictví koncem 19. a počátkem 20. století Toto údobí se vyznačuje velmi dynamickým rozvojem hornické činnosti v českých zemích. Zejména v letech 1860-1890 došlo...

Počátky dolování ve stříbrském rudním revíru (II. část)

0
Vydání samostatného horního pořádku, jako důsledek rozvoje hornických prací, vneslo pořádek také do udělování propůjček, dosud libovolně prováděných perkmistrem a městskou radou, i do...

Severočeská uhelná společnost

0
Severočeská uhelná společnost patřila koncernu bankovního domu Petschek se sídlem v Praze. Patřila mu rovněž i většina akcií Mostecké společnosti a ústecká Montanní společnost....

Hornictví v českých zemích (IV. část)

0
České hornictví po třicetileté válce Porážka Českých stavů na Bílé Hoře roku 1620 a následná třicetiletá válka spojená s hospodářským a kulturním rozvratem způsobily hluboký...

Počátky dolování ve stříbrském rudním revíru (I. část)

0
První zpráva o stříbrském dolování se objevuje v Kronice České kronikáře Václava Hájka z Libočan. Avšak již o několik staletí dříve jsou dokládány informace...

Hornictví v českých zemích (III. část)

0
České hornictví v době předbělohorské Druhá významná etapa rozvoje hornictví v českých zemích spadá do konce XV. století a počátku XVI. století. Byla zahájena snahami...

Hornictví v českých zemích (II. část)

0
Hornictví v období konstituování českého státu do husitských válek K významnému rozvoji hornického podnikání dochází až v době XII. - XIV. století, zejména za vlády...

Hornictví v českých zemích (I. část)

0
Hornictví v českých zemích má tisíciletou tradici. Hornická činnost ve všech dobách a jejích proměnách významnou měrou ovlivňovala hospodářsky, politický a kulturní vývoj českého...

Dekret presidenta republiky ze dne 24. října 1945 o znárodnění dolů...

0
100/1945 Sb. DEKRET presidenta republiky ze dne 24. října 1945 o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků Změna: 114/1948 Sb. Změna: 106/1950 Sb. Změna: 86/1950 Sb. Změna: 105/1990 Sb. K...

První český uhlobaron

0
Ignát Vondráček Těžbu uhlí na Ostravsku ovládali v 19. století především Němci. Ignát Vondráček byl výjimkou. Pocházel z Tachlovic na Berounsku a do Ostravy přišel...

Mapa hlubinných dolů