Důlní neštěstí, nehody, havárie

Úvod Důlní neštěstí, nehody, havárie Strana 17

Březohorská tragédie – katastrofa na dole Marie v roce 1892

1
Horníci se jako každý jiný den ubírali k dolu na odpolední směnu a sjížděli do dolu. Netušili, že tohoto slunného dne v úterý 31....

Požár v jámě Rychvald IV Dolu Odra, závod Heřmanice

0
Práce na přípravě betonové zátky jámy Rychvald IV probíhaly dle projektu. V týdnu, kdy došlo k požáru, byly zahájeny práce na zřizování povalu. Dne...

Pokles zásypu jámy Kukla v Oslavanech

0
Likvidace byla zahájena ražbou dopravní štoly dne 15.11.2004 ( ražba dopravní štoly byla ukončena 16.12. 2004 a byla realizována bez použití trhací práce). Vlastní...

Výbuch metanu na jámě Hugo v Ostravě

0
Dne 2.5. 1996 došlo v prostorách bývalé výdušné jámy Hugo, nacházející se v areálu fy. ZAM, s.r.o. k výbuchu metanu. Následkem výbuchu došlo...

Výstup plynů z bývalé jámy Šalamoun do prostoru Frýdlantských mostů

0
Dne 2 5.1996 byla pracovníky DPB, a.s. Paskov hlášena zvýšená koncentrace důlních plynů z průzkumného pozorovacího vrtu (120m), situovaného v ose jámy Šalamoun. Spodní část...

60. výročí důlního neštěstí na Dole Doubrava

0
V minulých dnech jsme si připomněli 60. výročí důlního neštěstí, které se stalo na Dole Doubrava. Dne 12.února 1949 došlo na noční směně ve 3,55...

Havárie na Dole Centrum

0
Dne 23. září 1899 večer při střídání směn mezi 6. a 7. hodinou vznikl náhle oheň na hlavní západní těžní chodbě, který se v...

Požár na Dole Centrum z 11. dubna 1892

0
Na Dole Centrum nedošlo nikdy k žádné veliké katastrofě, která by si vyžádala hromadných ztrát na životech horníků. Ovšem i zde došlo v historii...

Propad jámy Jarošovka (1998)

0
Dne 10. srpna 1998 došlo k mimořádné události na jámě Jarošovka v souvislosti s poklesem zásypového materiálu do okolních důlních děl s projevem až...

Propad na silnici č. I/5 (E 50) ve Stříbře (1996)

0
K propadu povrchu silnice E 50 došlo 15.8. 1996. Jednalo se o propad v těsné blízkosti bývalého závodu Stříbro Rudných dolů Příbram s.p. Na...

Mapa hlubinných dolů