SHD

Úvod Doly a revíry SHD Strana 8

Těžní stroj Dolu Julius III (I. část)

1
Původně zasazený těžní stroj byl po provedeném rozšíření strojního, těžního i třídícího zařízení vyřazen v roce 1911 z provozu a nahrazen strojem ze zastaveného...

Historie Dolu Alexander v Hrdlovce (IV. část)

0
Dne 23. listopadu 1987 byl dokončen spojovací překop Kohinoor - Alexander a od toho dne jsou oba doly spojeny 1,2 km dlouhou chodbou. Po...

Organizační struktura koncernu SHD v roce 1975

0
VHJ — Severočeské uhelné doly, koncern, Most byla od roku 1976 VHJ koncernového typu. Členila se na 8 koncernových podniků a 7 koncernových účelových...

Historie Dolu Alexander v Hrdlovce (III. část)

0
Vedle těžební činnosti bylo v polovině šedesátých let přistoupeno také k pěstování žampionů ve starých důlních dílech provozu Nelson III. Žampiony byly pěstovány asi...

Historie Dolu Alexander v Hrdlovce (II. část)

0
Po osvobození naší vlasti Sovětskou armádou v roce 1945 nastává pro důl nová éra velkého rozvoje, která s sebou přináší i celou řadu nových...

Zahájení provozu Dolu Julius III v Kopistech (II. část)

0
Hlavním investorem výstavby byl rakouský stát, zastoupený c.k. horním ředitelstvím v Mostě, zřízeným v roce 1876, podléhajícím technickému "departementu" správy c.k. uhelných závodů rakouských...

Zahájení provozu Dolu Julius III v Kopistech (I. část)

0
Založení dolu na počátku 80. let 19. století spadá do období značného technického pokroku a tím i zvyšování těžeb v celém severočeském kraji. V...

Katastrofa na Dole Nelson III dne 3.1.1934 (II. část)

0
Již v den katastrofy bylo zahájeno přísné vyšetřování za účasti vládních a odborných orgánů, při které bylo zjištěno, že důl trpěl četnými a častými...

Katastrofa na Dole Nelson III dne 3.1.1934 (I. část)

3
Začátkem třicátých let našeho století světová hospodářská krize těžce svírala svou náručí i severočeské doly. Největší tíhu neslo hornictvo, které pocítilo následky malého odbytu...

Mapa hlubinných dolů