SHD

Úvod Doly a revíry SHD Strana 7

Důl Emerán v Břežánkách

2
Již v 60. letech 19. století otevřel osecký klášter důl, který snad nesl jméno Wikau. Od oseckého kláštera důl brzy po založení odkoupil vídeňský...

Severočeská uhelná společnost

0
Severočeská uhelná společnost patřila koncernu bankovního domu Petschek se sídlem v Praze. Patřila mu rovněž i většina akcií Mostecké společnosti a ústecká Montanní společnost....

Překop Centrum – Kolumbus

0
Při detailním zkoumání vývojových záměrů dolových polí dolů Centrum — Kolumbus bylo rozhodnuto, že s ohledem na množství a uložení uhelné substance bude nejvhodnější...

Doly Ležáky, s.p. Most

0
Státní podnik Doly Ležáky, Most byl podnikem, který prováděl těžbu hnědého uhlí povrchovým způsobem. Vznikl k 1. 1. 1991 jako právní nástupce koncernového podniku Doly...

Historie Dolu Centrum – vznik a počátky dobývání (I. část)

0
Důl Centrum v Dolním Jiřetíně byl založen v letech 1888 — 1889. V této etapě vývoje průmyslového podnikání nebylo myslitelné, aby si nákladné investice...

Historie podniku Doly Nástup, Tušimice

0
Historie vzniku podniku se datuje do doby již před první světovou válkou, kdy byl rozšířen hlubinný Důl Merkur a koncem války otevřen nový Důl...

Historie bývalého s.p. Doly Hlubina, Litvínov

5
Doly Hlubina byly pokračovatelem historické tradice hlubinného dobývání v severních Čechách, která se odvíjela od osmdesátých let 18. století, kdy začaly první pokusy o...

Těžní stroj Dolu Julius III (II. část)

0
Byla to skutečně výborné myšlenka. Změna ve způsobu jízdy neovlivnila potřebný výkon stroje, naopak zlepšila jeho stav, zlepšila pracovní prostředí strojníků, zlepšilo se...

Mapa hlubinných dolů