VUD

Úvod Doly a revíry VUD Strana 2
Východočeské uhelné doly

Štola Ida ve Rtyni v Podkrkonoší

0
Ražba štoly byla zahájena 17.6. 1846 státní společností Montan Aerars pod svahem Kozince a ve směru cca 60 stupňů nasměrována pod hřeben Jestřebích hor,...

Strážkovický komín ve Strážkovicích

0
Důlní dílo bylo vyraženo ve druhé polovině 60. let 19. století po visuté sloji na celkovou délku cca 250 m při úklonu 23 stupňů...

Nástin dějin uhelného hornictví v Podkrkonoší (5)

1
1. světová válka, meziválečné období i 2. světová válka přinesla svatoňovickým horníkům nejenom racionalizaci těžby a novou techniku v podobě elektrických těžních strojů, důlních...

Nástin dějin uhelného hornictví v Podkrkonoší (4)

0
Skupinování dolů a vytváření monopolního postavení v těžbě uhlí zahájila náchodská vrchnost roku 1801 koupí tehdy nejvýznamnější jámy celého revíru - Adamovy jámy ve...

Nástin dějin uhelného hornictví v Podkrkonoší (3)

0
Německá okupace a následná válečná léta vedla ke germanizaci života i hornické práce, znamenala utrpení pro francouzské a ruské zajatce a také značný úbytek...

Když telefony v jámě mlčely

0
Havarijní situace na Dole Stachanov z 10. ledna 1985 pohledem havíře Vladimíra Smoly) Noční šichta ze středy 9. ledna na čtvrtek na Dole Stachanov probíhala...

Nástin dějin uhelného hornictví v Podkrkonoší (2)

0
Z archivních pramenů je známo, že dne 15. srpna 1570 povolil opat Kašpar, představený kláštera v Křesoboru, hledat a dobývat uhlí v žacléřském okolí...

Nástin dějin uhelného hornictví v Podkrkonoší (1)

0
Žacléřsko-svatoňovická uhelná pánev je českou částí velké Dolnoslezské pánve, která se rozkládá po obou stranách česko-polské hranice. Tato vnitrosudetská pánev má eliptický tvar s...

Požár na Dole Stachanov v Radvanicích v Čechách 10. ledna 1985

0
V šachetní budově Dolu Stachanov v Radvanicích v Čechách, koncernového podniku Východočeské uhelné doly vypukl včera v ranních hodinách požár. Pohotovým zásahem byl oheň...

Mapa hlubinných dolů