VUD

Úvod Doly a revíry VUD Strana 6
Východočeské uhelné doly

Fotogalerie Tmavý Důl, VUD

4
Publikováno se svolením váženého kolegy p. Stanislava Krčmáře - autora fotoseriálu o Tmavém dole.

Důl Novátor

0
V období těžby uranových rud, t j. od roku 1952 do 1.11. 1957, byly v důlním poli závodu v provozu těžní jámy č....

Charakteristika a vývoj Východočeských uhelných dolů (VUD)

0
Východočeské uhelné doly (VUD), státní podnik Trutnov (dříve Malé Svatoňovice), se vyčlenily z bývalého státního podniku Kamenouhelné doly, koncern Kladno, dne 1.7. 1990. Státní podnik...

Mapa hlubinných dolů