UDZČ

Úvod Doly a revíry UDZČ
Uranové doly Západní Čechy

Historie průzkumných a hornických prací na Dole Dyleň

2
Vyhledávací průzkum na uranová ložiska v Českém lese byl prováděn již od roku 1946. Větší pozornost oblasti Dyleně byla věnována však až v roce...

Historie dolování v oblasti ložiska Zadní Chodov

0
Hornická činnost v této oblasti má již svou bohatou tradici. V písemných zprávách z r. 1437 jsou již uváděny doly u Michalových Hor, kde...

Důl Dyleň

1
Ložisko Dyleň leží pod západním svahem Českého lesa v blízkosti horského vrcholu Dyleň. Důlní pole se rozkládalo v katastrálním území Slatina, okres Cheb. Dobývací prostor...

Dobývací prostory Uranových dolů Západní Čechy

0
Důl Dyleň Dobývací prostor Slatina byl stanoven výměrem ředitele ÚSV a TRS v Příbrami čj. 02329 ze dne 30.11.1965 a rozhodnutím GŘ ČSUP Příbram čj....

Základní systém otvírky a přípravy Uranových dolů Západní Čechy (UDZČ)

0
Dyleň Ložisko Dyleň bylo otevřeno dvěma jámami a to jámou D-I do úrovně 8. patra a jámou D-II od 9. patra po 22. patro, povrchová...

Stručná charakteristika Uranových dolů Západní Čechy (UDZČ)

0
Na západočeském ložisku probíhal v počátečních letech složitý vývoj. Průzkum objevil uranové výskyty v okolí Mariánských Lázni a na Tachovsku. Vznikly zde nové závody...

Mapa hlubinných dolů