ZUD

Úvod Doly a revíry ZUD
Západočeské uhelné doly, Zbůch

Blatnické těžařstvo na Nýřansku

0
Blatnické těžařstvo na Nýřansku bylo druhým největším těžařem na Plzeňsku. Vysoká těžba však trvala jen krátkou dobu. V roce 1872 byl vyhlouben největší a...

Mantovské těžařstvo na Mantovsku

0
Počátky dobývání kamenného uhlí na Mantovsku se kladou do osmdesátých let 18. století. Na začátku 19. století dolovali hrabě Schönborn a hrabě Waldstein, který...

Uhelný revír v Třemošné a Kaznějově

1
Šachty v Třemošné a na Kaznějovsku byly převážně majetkem J. D. Starcka. Výborné uhlí se dolovalo na některých místech v Třemošné, kam vycházela nýřanská...

Důl Krimich II v Tlučné

0
Historie tohoto dolu začíná již otevřením dolu Krimich I situovaným v Nýřanech, který byl založen v roce 1867 v důlních mírách položených v roce...

Stručná historie dobývání v západočeském uhelném revíru

0
Počátky dobývání v západočeském uhelném revíru se zabývá několik autorů, kteří se ve svých závěrech rozcházejí pouze minimálně. František Mareš klade počátky těžby uhlí...

Historie hornické činnosti a těžby uhlí na Nýřansku (1)

0
První doklady o existenci člověka v širším okolí obce Nýřany pocházejí z mladší doby kamenné, tzv. neolitu. Počátky této doby se kladou do období...

Důl Obránců míru ve Zbůchu

0
Na katastrálních územích Zbůch, Úherce u Nýřan, Líně a Červený Újezd u Zbůchu byl vytvořen dobývací prostor Zbůch o výměře cca 930 ha. V tomto...

Újezdská pánev (dříve svatokřížská)

0
Touto ložiskovou oblastí rozumíme relativně rozsáhlou oblast karbonu, ležícího severně od břaské pánvičky a omezeného severojižním příkopem mezi obcemi Újezd u Radnic - Němčovice...

Němčovická pánev

0
Tímto názvem je, zejména ve starší literatuře, označován karbon, ležící mezi obcemi Kamenec, Sv. Barbora, Němčovice, Lhotka, Chockov a vodotečí Radnického potoka. Podle tradovaných údajů...

Chomelská pánev

1
V Chomli již v minulém století založil důl Ferdinand Vilém Pistorius. Kromě něho tu těžili Čeněk Sutnar, Josef Sutnar a Josef Tunfar, a to...

Mapa hlubinných dolů