JLD

Úvod Doly a revíry JLD
Jihomoravské lignitové doly

Požár na Dole Obránců míru v Hovoranech 25. dubna 1968

0
Dne 25. dubna 1968 došlo k požáru ve stropu vozovny důlních lokomotiv na Dole Obránců míru v Hovoranech v Jihomoravských lignitových dolech. Vozovna důlních lokomotiv...

Požár na Dole 1. máj v Dubňanech 15. února 1965

0
Dne 15. února 1965 vznikl na Dole 1. máj v Dubňanech v dolovém poli B-jih asi v 17,45 hod. oheň na pásovém dopravníku. K...

Průval vod na Dole Dukla v Šardicích 9. června 1970

0
Dne 9. června 1970 došlo v okolí Dolu Dukla v Šardicích, který byl částí podniku Jihomoravské lignitové doly v Hodoníně, k náhlé průtrži mračen,...

Důl Tomáš v Ratíškovicích

0
Období rozvinuté výroby se projevuje v revíru v důsledku podnikatelské nevýhodnosti až v průběhu 30. let minulého století nástupem zlínské firmy Baťa, která v...

Historie Jihomoravských lignitových dolů Hodonín

3
Kutací práce na jižní Moravě byly zahájeny asi před 150 tety, jak o tom svědčí nálezy letopočtů vysekaných v bocích chodeb na některých starých...

Výstavba Dolu Osvobození v Ratíškovicích

0
Získané zkušenosti při výstavbě i provozu Dolu 1. máj byly uplatněny zejména při výstavbě Dolu Osvobození, který byl lokalizován v podobných úložních poměrech při...

Výstavba Dolu Dukla v Šardicích

0
Poslední těžební jednotku, postavenou v údobí socialistické výstavby revíru, představuje Důl Dukla v Šardicích. Výstavba tohoto dolu probíhala ve třech etapách, odlišených nejen časovou...

Výstavba Dolu 1. máj v Dubňanech

0
Hlavní těžiště výstavbových záměrů bylo orientováno do otvírky dolů o kapacitě 300— 600 tis. tun lignitu ročně. Prvým dolem této etapy rozvoje revíru byl...

Výstavba Dolu Obránci míru v Hovoranech

0
Výstavba dolů Dukla a Obránci míru přinášela nové problémy, vyplývající ze skutečností, že v bezprostředním nadloží i podloží sloje byly písčité silně zvodnělé horizonty....

Mapa hlubinných dolů