Palivový kombinát Ústí, s.p.

1
Vývoj a vznik podniku, doba vzniku, hlavní vývojové etapy a názvy: Severočeský hnědouhelný revír. Důl Prokop Holý, národní podnik, Tuchomyšl Výměrem ministerstva paliv zn. 722-5400/56 ze...

Mapa hlubinných dolů