RUD

Úvod Doly a revíry RUD
Rosické uhelné doly

Nejdůležitější data ve vývoji Dolu Ferdinand v Babicích u Rosic

0
1856 – těžařská společnost Rytíř Herring a spol. zahájila hloubení nové jámy, kterou pojmenovala Ferdinand. 1862 – zahájena těžba uhlí. Jáma měla v konečné podobě...

Nejdůležitější data ve vývoji Dolu Václav Nosek (Kukla) v Oslavanech

0
1861 – 31. 8. zahájeno hloubení nové jámy, 635 m jihozápadně od dolu Františka, na návrší nad údolím Neslovického potoka. Jáma měla v konečné...
Dul-Frantiska-Padochov

Důl Františka v Padochově – nejdůležitější data ve vývoji dolu

0
1848 – bratři Kleinové, Ferdinand Löhner a Adolf Petrziczek založili Důl Františka hloubením nové jámy v Padochově. Jáma byla pojmenována po manželce Adolfa Petrziczka. 1853...

Důl Anna ve Zbýšově u Brna – nejdůležitější data ve vývoji...

0
1800 – Johann Babtist Müller založil jižně od Zbýšova nový mělký důl, který nazval po manželce Anně. Důlní díla se dostala do hloubek cca...

Důl Simson ve Zbýšově u Brna – nejdůležitější data ve vývoji...

0
1848 – bratři Jan a Antonín Müllerové založili Důl Simson hloubením nové jámy ve Zbýšově, v části ,,Na Láně“. 1853 – dokončeno hloubení jámy a...

Důl Antonín ve Zbýšově u Brna – nejdůležitější data ve vývoji...

0
1846 – Antonín Rahn zakoupil od sedláka Nekudy půllán č. 17. Část těchto polí vyměnil za pozemek na trati ,,V Dílech“ ve Zbýšově a...

Důl Jindřich I ve Zbýšově u Brna – nejdůležitější data ve...

0
1854 – Antonín Rahn založil Důl Jindřich hloubením nové jámy ve Zbýšově, v části zvané ,,Sička“. 1857 – dokončeno hloubení jámy Jindřich I a nový...

Důl Jindřich II ve Zbýšově u Brna – nejdůležitější data ve...

0
V současné době probíhá intenzivní likvidace poslední dominanty Zbýšova u Brna, šachty, která se zapsala do historie nejenom Rosicko-oslavanského revíru, ale i Československého hornictví....

Stručná historie těžby černého uhlí v rosicko-oslavanském uhelném revíru

0
Počátky dolování uhlí Zkušenosti s vyhledáváním a dobýváním užitkových nerostů se v brněnském kraji traduje již od 13. století. Počátek uhelného hornictví je však možno...

Mapa hlubinných dolů