Úvod Dějiny hornictví Minulost České hornictví v roce 1996

České hornictví v roce 1996

1086
0

České hornictví v roce 1996 lze charakterizovat slovy stabilizace až mírný vzestup. S výjimkou těžby černého uhlí a rud, u kterých došlo k mírnému poklesu objemu těžby, je u ostatních nerostů těžba na úrovni roku 1995, nebo došlo k nárůstu, mnohde výraznému (jíly a bentonity, stavební kámen). Pouze těžba uranu nedosáhla dosud nejnižší úrovně předpokládaného vývoje, ostatní suroviny budou odrazem situace na trhu finálního výrobku a na úrovni hospodářského růstu.

V privatizaci se snižuje účast státu na podílech vlastnictví akcií v těžebních společnostech a k 31. 12. 1996 byla tato účast v OKD, a.s., 45,88 %, ČMD, a.s., 45,00 %, MUS, a.s., 46,29 % , SD, a.s., 55,00 %, SU, a.s., 47,40 %, zatímco v podniku MND, a.s.. Hodonín zůstal podíl 31,47 %.

UHELNÉ HORNICTVÍ jako celek zachovalo objem těžby zhruba na úrovni roku 1995 a nárůst o 0,5 milionu tun nemá valný význam. Těžba černého uhlí klesla o 0,6 milionu tun a těžba hnědého uhlí vzrostla o 1,1 milionu tun.

Program útlumu, kterým se vyznačovala minulá léta, se v uplynulém roce projevil ukončením technického uzavření některých důlních děl. V OKR byla uskutečněna likvidace hlavních důlních děl ústících na povrch (včetně zřízení ohlubňového povalu), a to na jámách Hlubina 1 – výdušná, Hlubina 2 – vtažná, Jeremenko 2 – výdušná a Rychvald 4 – výdušná.

Úplná likvidace ostravské dílčí pánve otevřela nové problémy v činnosti hornických organizací. Ukončení dlouhodobého odsávání metanu z důlních prostor vyvolalo jeho výstup na povrch přirozenými cestami. Řešení otázek s tím spojených patří k technickým aktivitám a.s. OKD a jeho dceřiné a.s. DPB Paskov. Byla ukončena pilotní a realizační etapa sítě čtyřiceti odplyňovacích vrtů a byly na nich provedeny čerpací pokusy, měření výstupu metanu a tlaku plynů. Byla dokončena odsávací stanice na lokalitě Heřmanice a monitorování je připraveno rovněž na lokalitách Rychvald, Heřmanice, Jeremenko a Vrbice. V monitorovacím systému bude sledován obsah metanu, tlak plynů i množství odsávaných důlních plynů.

V Ostravské dílčí pánvi pokračuje realizace programu odvodňování zajištěním sledování vodní hladiny na jámách Jeremenko, Odra, Heřmanice a Hlubina. V rámci ukončení hornické činnosti v Ostravě bylo na základě požadavků státní báňské správy zahájeno vyhledávání dříve likvidovaných hlavních důlních děl a ověřování stavu jejich uzavření a likvidace

Ostatně dřívější hornická činnost hlubinných dolů se projevuje na povrchu i jinde. Je tomu tak například i na lokalitě Stříbro, kde dochází k propadům terénu na silnici I. třídy.

Byly zrušeny dobývací prostory Svinov a Mariánské Hory (3. února 1996), Slezská Ostrava (27. července 1996) a také bývalého dolu I. máj v Jihomoravské lignitové pánvi (31. 12. 1996).

V organizacích těžících hnědé uhlí a lignit byla pouze ukončena těžba na Dole Alexander v SHR. Stabilizace těžby a její postupný nárůst vytvářejí optimistickou perspektivu.

RUDNÉ HORNICTVÍ pokračuje v dokončovacích útlumových činnostech a pozůstávající státní podniky se zabývaly konverzí své činnosti. Privatizován byl závod Horní Benešov, kde nabyvatel hledá možnosti využití podzemí i povrchových objektů k náhradní činnosti.

TĚŽBA RADIOAKTIVNÍCH SUROVIN, a to jak klasickým dobýváním, tak i loužením byla středem zájmu společnosti i vládních orgánů. Usnesením vlády ČR č. 170 z 6. 3. 1996 bylo těžaři uloženo vyhlášení likvidačního programu chemické těžby ve Stráži pod Ralskem k 1. dubnu 1996. Vláda rovněž rozhodla o likvidaci těžby uranu na lokalitě Dolní Rožínka s tím, že definitivní termín ukončení těžby bude stanoven vládou ve druhém pololetí roku 1997. V roce 1996 byly také ukončeny hornické výlomové práce prováděné závodem Správa uranových ložisek státního podniku DIAMO při výstavbě podzemního kavernového zásobníku plynu na šachtě č. 16 Příbram – Háje a byla zahájena příprava závěrečných akcí s tím souvisejících.

PRO NERUDNÉ, ale také RUDNÉ HORNICTVÍ byl uplynulý rok velmi rušný ve vyjadřování nesouhlasu veřejnosti s těžbou i průzkumem. Zejména byly napadány aktivity při zvýšení těžby v lomu Čertovy schody a provozu lomu Brniště na kopci Tlustec. V průzkumu byl napadán především průzkum zlatného ložiska Kašperské Hory.

BEZPEČNOST PRÁCE se mírně zlepšila. Ve srovnání s rokem 1995 došlo k výraznému poklesu smrtelných úrazů. Obzvláště při těžbě uhlí došlo k snížení jejich počtu o více jak padesát procent.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Prosím, vložte Váš komentář!
Prosím, zde zadejte své jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..