Úvod Dějiny hornictví Minulost Usnesení vlády České republiky ze dne 22. července 1991 č. 267

Usnesení vlády České republiky ze dne 22. července 1991 č. 267

1385
0

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 22. července 1991 č. 267

o koncepci snižování ztrátovosti těžby uhlí hlubinných dolů v České republice pro léta 1991 a 1992 a řešení sociálně-zdravotní problematiky důlních pracovníků

V l á d a
I. s c h v a l u j e

1. koncepci snižování ztrátovosti těžby uhlí hlubinných dolů pro léta 1991 a 1992, navrženou těžebními organizacemi a.s. OKD Ostrava, státními podniky Jihomoravské lignitové doly Hodonín, Doly Hlubina Litvínov, Hnědouhelné doly, Březová a jejich zařazení do útlumových programů, uvedenou v části III důvodové zprávy,

2. vyřazení neodepsaných základních prostředků na likvidovaných dolech bez možnosti následného využití v jiných organizacích vyřazením z majetku změnou počátečních zůstatků,

3. vypořádání zbytkových bilančních zásob na likvidovaných dolech s tím, že tyto budou předpisově vypořádány převodem do zásob podle nových kondic schváleného likvidačního výpočtu zásob nebo v odpisovém řízení;

II. b e r e n a v ě d o m í

1. zpřesněnou 1. etapu útlumového programu těžby černého energetického uhlí na léta 1990 až 1992 státních podniků Východočeské uhelné doly Malé Svatoňovice, Západočeské uhelné doly Zbůch u Plzně a Rosické doly Zbýšov u Brna, (schválenou usnesením vlády ČSFR ze dne 11. června 1990 č. 397) a dopady útlumového programu báňsko-geologického průzkumu uhelného ložiska Slaný schváleného usnesením vlády ČR ze dne 15. 5. 1991 č. 158 uvedené v příloze důvodové zprávy,

2. že úhrada nákladů na řešení koncepce ztrátovosti těžby uhlí hlubinných dolů a sociálně zdravotní problematiky důlních pracovníků z prostředků organizací s výjimkou a.s. OKD Ostrava a s.p. Důl ČSM Stonava je zahrnuta do ceny energetického uhlí za pomoci redistribuce takto získaných finančních prostředků mezi podniky těžící energetické uhlí,

3. že v návaznosti na úpravu cen uhlí byly upraveny sazby cenového odvodu za účelem redistribuce finančních prostředků na náklady spojené s útlumem těžeb a sociálně zdravotní problematiku důlních pracovníků;

III. P o v ě ř u j e ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj schvalovat konkretizaci útlumových programů jednotlivých těžebních lokalit, předloženou těžebními organizacemi v rozsahu dle bodu I/1 a II tohoto usnesení včetně uplatnění sociálního zabezpečení uvolňovaných pracovníků dle zákona č. 160/1989 Sb. a nařízení vlády č. 116/1989 Sb.;

IV. u k l á d á

1. ministru financí ve spolupráci s ministrem pro hospodářskou politiku a rozvoj řešit úhradu nákladů ze státního rozpočtu u akciové společnosti Ostravsko-karvinské doly Ostrava a státního podniku Důl ČSM Stonava, na útlum v roce 1991 ve výši 300 mil. Kčs, v roce 1992 ve výši 579 mil. Kčs a řešení sociálně zdravotní problematiky důlních pracovníků v roce 1991 ve výši 700 mil. Kčs,

2. ministr pro hospodářskou politiku a rozvoj dát podnět k návrhu novelizace zákona č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům ve znění zákona č. 160/1989 Sb. a nařízení vlády ČSSR č. 118/1988 Sb., o mimořádném poskytování starobního důchodu ve znění nařízení vlády ČSSR č. 116/1989 Sb.

Provedou:

ministři pro hospodářskou politiku a rozvoj a financí

Na vědomí:

ministr práce a sociálních věcí České a Slovenské Federativní Republiky

Předseda vlády

JUDr. Petr P i t h a r t v. r.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Prosím, vložte Váš komentář!
Prosím, zde zadejte své jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..