Úvod Doly a revíry UD Dolní Rožínka Geologie moravské uranové oblasti a průzkum ložisek UD Dolní Rožínka

Geologie moravské uranové oblasti a průzkum ložisek UD Dolní Rožínka

2539
0

Důl Rožná IGeologickou stavbou přísluší území České republiky převážně k českému masivu, v menší míře (východní a jihovýchodní Morava) je území tvořeno horninami karpatské soustavy. Český masiv je tvořen pěti strukturními jednotkami. Z hlediska uranové mineralizace je nejzajímavějším územím tvz. moldanubikum. Celá tato oblast je bohatá na rudní a grafitová ložiska a je ji možno rozdělit na řadu významných rudních rajonů.
Na základě studia rozložení uranového zrudnění byl vyčleněn moravský rudní rajon. Sem spadají ložiska, která byla a jsou předmětem exploatace Uranových dolů Dolní Rožínka. Jedná se zejména o ložiska Rožná, Olší, Slavkovice – Petrovice a další.

Tato ložiska hydrotermálního původu jsou vázána na tektonické struktury vyvinuté v okrajové části moldanubika v horninách tzv. pestré serie (především biotitické ruly a amfibolity).

První práce v rožensko – olšínském rudním poli, zaměřené na systematické vyhledávání uranových ložisek, byly zahájeny v r. 1954 moravskou průzkumnou skupinou, ze které se v r. 1956 vytváří UP – závod IV se sídlem v Novém Městě na Moravě.

Emanačním průzkumem i pomocí dalších průzkumných metod byla zjištěna celá řada anomálií, které byly dále postupně ověřovány vrtným průzkumem, kutacími rýhami i mělkými hornickými díly – jako průzkumnými šachticemi, štolami a podobně. Získané pozitivní výsledky umožnily provést zásobové ocenění prozkoumaných oblastí a jejich plynulé předávání do těžby.

V r. 1957 to byla centrální část ložiska Rožná a v r.1959 severní část ložiska Rožná. V témže roce bylo těžebnímu závodu KHB předáno do těžby ložisko Olší. UP – závod IV zahájil otvírku důlního pole Drahonín hloubením jámy Drahonín.

Současně s průzkumem v rožensko-olšínském rudním polí prováděl UP – závod IV průzkumné práce v oblasti Javorník -Rychlebské hory. Zde bylo do těžby v r. 1958 předáno ložisko Zálesí a v roce 1964 lokalita Jelení vrch. Dále byly průzkumné práce vedeny na ložisku Jasenice, Licoměřice a Slavkovice. Pro těžební podnik UD Dolní Rožínka mělo praktický význam jen ložisko Slavkovice, které bylo do těžby předáno v r. 1964.

Pro ověření ložisek Rožná, Olší, Slavkovice, Zálesí provedl UP – závod IV Nové Město na Moravě tyto objemy průzkumných prací:

štoly a horizontální díla 62 084 bm
průzkumné šachtice (šurfy) 1 336 bm
jámy 672 bm
průzkumné vrty 160 000 bm
průzkumné rýhy 190 000 m3

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Prosím, vložte Váš komentář!
Prosím, zde zadejte své jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..