Úvod Doly a revíry PKÚ Palivový kombinát Ústí, s.p.

Palivový kombinát Ústí, s.p.

4073
1

Vývoj a vznik podniku, doba vzniku, hlavní vývojové etapy a názvy:

Severočeský hnědouhelný revír. Důl Prokop Holý, národní podnik, Tuchomyšl

Výměrem ministerstva paliv zn. 722-5400/56 ze dne 19. 12. 1956 byly k 1. lednu 1957 zrušeny bez likvidace národní podniky Důl Milada a Důl Gustav a jejich majetek byl převeden do správy výše uvedeného národního podniku. Závody národního podniku tvořily kromě základního závodu Dolu Prokop Holý, TuchomyšI (hlubina), Důl Gustav, Užín (povrch), Důl Milada, Chabařovice (hlubina), Důl 5. květen, Trmice (povrch) a Důl Milada-Petri, Chabařovice (povrch).

Hlubinný Důl Milada v Chabařovicích ukončil těžbu a byl zlikvidován v roce 1958.

Severočeský hnědouhelný revír, Důl Antonín Zápotocký, národní podnik, Užín

Národní podnik vznikl na základě výměru ministerstva paliv č. 1304 ze dne 3. 5. 1958 tak, že s účinností od 9.5.1958 byl změněn název národního podniku Důl Prokop Holý na název výše uvedený. Základní závod podniku Důl Prokop Holý se stal závodem a závod Gustav základním závodem nového podniku. Současně byl zrušen název Důl Gustav. Závody národního podniku tvořily kromě nového základního závodu Dolu A. Zápotocký, Užín (povrch), Důl Milada-Petri, Chabařovice (povrch), Důl 5. květen, Trmice (povrch) a Důl Prokop Holý, Tuchomyšl (hlubina).

V roce 1962 byl do působnosti národního podniku A. Z začleněn lignitový důl Kristina v Hrádku nad Nisou.

Na Dole Prokop Holý byla ukončena těžba uhlí v roce 1966.

Severočeský hnědouhelný revír, Palivový kombinát Antonína Zápotockého, národní podnik, Užín

Opatřením ministra hornictví č. j. 2484/1967 ze dne 27. 12. 1967 byl s účinností od 1. ledna 1968 vyňat provoz Tlaková plynárna Užín z národního podniku Severočeské plynárny v Užíně a sloučen s národním podnikem Důl Antonín Zápotocký. Předmět činností byl rozšířen o výrobu tlakového plynu a vedlejších produktů z hnědého uhlí. Závody národního podniku byly základní závod Důl A. Zápotocký, Užín a dále závody Tlakové plynárna, Užín, Důl 5. květen, Trmice, Důl Milada-Petri, Chabařovice a Důl Kristina, Hrádek nad Nisou.

Dopisem č. j. 16/71 — OOTŘ ze dne 13.1. 1971 j odsouhlasil odborný ředitel pro výrobu a odbyt SHD sloučení závodů Milada a 5. květen s účinností od 1. 1. 1971. Národní podnik tvořily závody Důl A. Zápotocký, Užín, Důl 5. květen, Trmice, Důl Kristina. Hrádek nad Nisou a Tlaková plynárna Užín.

Usnesením Okresního soudu v Ústí nad Labem zn. Pn 181/1060/72 ze dne 10. 5. 1972 bylo sídlo podniku změněno na Ústí nad Labem.

Těžba lignitu na Dole Kristina byla ukončena a důl zrušen v roce 1972.

Provoz na Dole Milada-Petri byl ukončen v roce 1973.

Těžba uhlí a skrývky v nově otevřeném lomu Chabařovice (součást závodu 5. květen) byla zahájena v roce 1977.

Severočeský hnědouhelný revír, Palivový kombinát A. Zápotockého, koncernový podnik, Ústí nad Labem

Zřízení uvedené státní hospodářské organizace bylo dáno rozhodnutím č. 17/75 ministra paliv a energetiky ČSSR č. j. 1698/02 ze dne 16. 12. 1975. Závody koncernového podniku byly potom základní závod Důl A. Zápotocký, Ústí a dále závody Důl 5. květen, Trmice a Tlaková plynárna Ústí.

Dopisem ze dne 14. 10. 1978 odsouhlasil generální ředitel koncernu SHD s účinností od 1.1.1979 zrušení závodu A. Zápotocký a následující strukturu koncernového podniku PKAZ: podnikové ředitelství, závod 5. květen, Chabařovice, závod Tlaková plynárna Ústí.

Těžba uhlí na bývalém Dole A. Zápotocký (od 1. 1.1979 provoz závodu 5. květen) byla ukončena i důl zlikvidován v roce 1980.

Rozhodnutím ministra paliv a energetiky ČSSR č. j. 8/1988 ze dne 23. 6.1988 byla k 30.6. 1988 bez likvidace zrušena státní hospodářská organizace PKAZ, k. p., a dnem 1. 7, 1988 vznikla vnitřní organizační jednotka Severočeské hnědouhelné doly, Palivový kombinát Antonína Zápotockého, Ústí nad Labem.

Dopisem generálního ředitele koncernu SHD 3. 1. 1989 byl s účinností od 1. 1. 1989 změněn název vnitřní organizační jednotky na Severočeské hnědouhelné doly. Palivový kombinát A. Zápotockého, koncernový podnik, Ústí nad Labem

Na základě rozhodnutí č. 18/1990 ministra paliv a energetiky ČSFR ze dne 22.5.1990 č.j. 446/03 se účinností od 1.6. 1990 změnil název PKAZ na Severočeské hnědouhelné doly, Palivový kombinát A. Zápotockého, odštěpný závod, Ústí nad Labem.

Rozhodnutím č. 144/1990 ministra hospodářství ČSFR ze dne 17. 12. 1990 č. j. 1642/401 byl k 1.1. 1991 založen státní podnik Palivový kombinát, Ústí nad Labem.

Rozhodnutím č. 15 ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR ze dne 23. 2. 1991 č. j. 151411/91-32 byl poté změněn název státního podniku ke dni 1. 3. 1991 na Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Ústí nad Labem.

Dnem 1.5.1992 byl na základě schváleného privatizačního projektu ze státního podniku Palivový kombinát Ústí vyčleněn závod Tlaková plynárna. Z uvedeného závodu vznikla nová obchodní společnost s názvem Tlaková plynárna Ústí nad Labem, akciová společnost, jejímž zakladatelem byl Fond národního majetku České republiky.
Palivový kombinát Ústí se v této době skládal z provozů bývalého podnikového ředitelství a závodu 5. květen. Název státního podniku zůstal nezměněn, název Důl 5. květen byl nahrazen názvem důlní provoz.

1 komentář

  1. Kde najdu bývalou požární techniku PKAZ Užín. Jsem bývalý hasič u závodního požárního utvaru PKAZ

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Prosím, vložte Váš komentář!
Prosím, zde zadejte své jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..