UD Hamr

Úvod Doly a revíry UD Hamr Strana 2

Jáma č. 4 Dolu Křižany I

0
Hloubení první jámy č. 4 započalo v roce 1973. Protože se jednalo o těžní a vtažnou jámu byl zvolen minimální čistý průřez jámy 18...

Historický vývoj ložiska Hamr

0
V roce 1959 vznikla při tehdejším útvaru perspektivního průzkumu ÚSVTRS pracovní skupina KP X, později sedimentární skupina n. p. Jáchymovské doly Geologický průzkum (JD...

Organizační vývoj Uranových dolů Hamr

0
Účelová organizace UD Hamr vznikla v rámci Ústřední správy uranového průmyslu (ÚSUP) k 1. 3. 1966. Zajišťovala vyřešení řady výzkumných a vědeckých prací, podmiňující...

Mapa hlubinných dolů