UD Hamr

Úvod Doly a revíry UD Hamr

Organizační vývoj Uranových dolů Hamr

0
Účelová organizace UD Hamr vznikla v rámci Ústřední správy uranového průmyslu (ÚSUP) k 1. 3. 1966. Zajišťovala vyřešení řady výzkumných a vědeckých prací, podmiňující...

Základní systém otvírky Dolu Hamr I

0
Důl Hamr I byl otevřen čtyřmi jámami. Z těchto jam bylo ložisko horizontálně otevřeno hlavními patrovými překopy v úrovni jednotlivých pater (1. až 5....

Přípravné práce (rozfárání ložiska) na Dole Hamr I

0
Systém přípravných prací Systém horizontálních přípravných prací úzce souvisí s použitou dobývací metodou pro kterou zajišťují konturaci dobývacích bloků. Dimenze dobývacích bloků vycházela z teoretických...

Jáma č. 4 Dolu Křižany I

0
Hloubení první jámy č. 4 započalo v roce 1973. Protože se jednalo o těžní a vtažnou jámu byl zvolen minimální čistý průřez jámy 18...

Jáma č. 6 Dolu Hamr II

0
Hloubení první jámy č. 6 na DH II započalo v roce 1980, jáma byla dokončena v r. 1987. Profil jámy byl zvolen kruhový. Po...

Geologická charakteristika dolového pole Hamr I

0
Ložisko leží v severních Čechách v okrese Česká Lípa. Zájmový rudní interval je vázán na bázi křídových sedimentů a nejsvrchnější část podloží. Nejstarší proterozoické...

Historický vývoj ložiska Hamr

0
V roce 1959 vznikla při tehdejším útvaru perspektivního průzkumu ÚSVTRS pracovní skupina KP X, později sedimentární skupina n. p. Jáchymovské doly Geologický průzkum (JD...

Jáma č. 3 na Dole Hamr I

0
Hloubení další jámy započalo v roce 1971. Jáma č. 3 byla umístněna v západní části dolového pole. Po vyhloubení byla jáma určena jako vtažná...

Jáma č. 7 Dolu Hamr II

0
Se zahloubením jámy č. 7 se započalo souběžně s hloubením jámy č. 6 v r. 1980, jáma byla dohloubena v 6/1988. Technologie hloubení byla...

Jáma č. 5 Dolu Křižany I

0
Se zahloubením jámy č. 5 se započalo paralelně s hloubením jámy č. 4, v září 1973. Technologie hloubení byla prakticky shodná s hloubením jámy č.4., vnitřní čistý průměr kruhové...

Mapa hlubinných dolů