UD Hamr

Úvod Doly a revíry UD Hamr

Základní systém otvírky Dolu Hamr I

0
Důl Hamr I byl otevřen čtyřmi jámami. Z těchto jam bylo ložisko horizontálně otevřeno hlavními patrovými překopy v úrovni jednotlivých pater (1. až 5....

Organizační vývoj Uranových dolů Hamr

0
Účelová organizace UD Hamr vznikla v rámci Ústřední správy uranového průmyslu (ÚSUP) k 1. 3. 1966. Zajišťovala vyřešení řady výzkumných a vědeckých prací, podmiňující...

Jáma č. 5 Dolu Křižany I

0
Se zahloubením jámy č. 5 se započalo paralelně s hloubením jámy č. 4, v září 1973. Technologie hloubení byla prakticky shodná s hloubením jámy č.4., vnitřní čistý průměr kruhové...

Historický vývoj ložiska Hamr

0
V roce 1959 vznikla při tehdejším útvaru perspektivního průzkumu ÚSVTRS pracovní skupina KP X, později sedimentární skupina n. p. Jáchymovské doly Geologický průzkum (JD...

Jáma č. 9P-Lužice

0
V dubnu roku 1965 bylo na ložisku Hamr, v DP Hamr I, v oblasti jižně od vrchu Děvín, zahájeno hloubení první průzkumné jámy. V...

Přípravné práce (rozfárání ložiska) na Dole Hamr I

0
Systém přípravných prací Systém horizontálních přípravných prací úzce souvisí s použitou dobývací metodou pro kterou zajišťují konturaci dobývacích bloků. Dimenze dobývacích bloků vycházela z teoretických...

Jáma č. 4 Dolu Křižany I

0
Hloubení první jámy č. 4 započalo v roce 1973. Protože se jednalo o těžní a vtažnou jámu byl zvolen minimální čistý průřez jámy 18...

Jáma č. 13 na Dole Hamr I

2
Jako poslední byla na Dole Hamr I vyhloubena jáma č. 13. Byla umístněna do jihozápadní části dolového pole a po vyražení plnila funkci vtažné...

Geologická charakteristika dolového pole Hamr I

0
Ložisko leží v severních Čechách v okrese Česká Lípa. Zájmový rudní interval je vázán na bázi křídových sedimentů a nejsvrchnější část podloží. Nejstarší proterozoické...

Jáma č. 2 na Dole Hamr I (Sever)

0
Se zahloubením jámy č.2 se započalo na jaře 1968 v době, kdy jáma č. 1 byla již vyhloubena do staničení cca 190 m. Jáma...

Mapa hlubinných dolů