VUD

Úvod Doly a revíry VUD Strana 3
Východočeské uhelné doly

Tmavý důl ve Rtyni v Podkrkonoší

Známý taktéž i jako šachta dolu Zdeněk Nejedlý II na katastru Rtyně v Podkrkonoší, spadající pod Východočeské uhelné doly (VUD). Původně Hoffnung Schacht (jáma...

Ukončení těžební činnosti ve Východočeských uhelných dolech

První nálezy uhlí v nejstarším revíru v ČR, na Žacléřsku, jsou datovány r. 1570. Na Svatoňovicku u Markoušovic byla první uhelná sloj odkryta o...

Fotogalerie Petrovická úpadní

Publikováno se svolením váženého kolegy p. Stanislava Krčmáře - autora fotoseriálu o Petrovické úpadní.

Důl Novátor

V období těžby uranových rud, t j. od roku 1952 do 1.11. 1957, byly v důlním poli závodu v provozu těžní jámy č....

18 let od ukončení hornické činnosti státního podniku Východočeské uhelné doly...

Dnes je tomu přesně osmnáct let, kdy východočeští havíři vyvezli z hlubin posledního činného dolu v Žacléřsko-svatoňovickém revíru poslední vůz černého uhlí. Po politickém...

Otvírková a přípravná důlní díla Dolu Kateřina

Ložisko bylo otevřeno postupně kaskádou úpadnic z povrchu až na 15. patro (v poli Kateřina byla úpadnice mezi 10. a 14. patrem nahrazena těžním...

Dobývací metody používané na Dole Zdeněk Nejedlý

Svatoňovické sloje Stěnování, jako dobývací metoda, začalo být uplatňováno ve svatoňovických slojích koncem 20. let 20. století. Směrná délka byla zpravidla určována pouze změnou ve...