VUD

Úvod Doly a revíry VUD Strana 3
Východočeské uhelné doly

Ukončení těžební činnosti ve Východočeských uhelných dolech

1
První nálezy uhlí v nejstarším revíru v ČR, na Žacléřsku, jsou datovány r. 1570. Na Svatoňovicku u Markoušovic byla první uhelná sloj odkryta o...

Důl Novátor

0
V období těžby uranových rud, t j. od roku 1952 do 1.11. 1957, byly v důlním poli závodu v provozu těžní jámy č....

Pád klece do jámy na Dole Zdeněk Nejedlý v Odolově

0
Přetisk z časopisu Kahan č. 48 a 49 ročníku 1988 vydávaného státním podnikem Kamenouhelné doly, koncern, Kladno. Začnu suchou citací z páteční Práce z 18....

Petrovická úpadní v roce 2012

0

Fotogalerie Petrovická úpadní

0
Publikováno se svolením váženého kolegy p. Stanislava Krčmáře - autora fotoseriálu o Petrovické úpadní.

18 let od ukončení hornické činnosti státního podniku Východočeské uhelné doly...

0
Dnes je tomu přesně osmnáct let, kdy východočeští havíři vyvezli z hlubin posledního činného dolu v Žacléřsko-svatoňovickém revíru poslední vůz černého uhlí. Po politickém...

Otvírková a přípravná důlní díla Dolu Kateřina

0
Ložisko bylo otevřeno postupně kaskádou úpadnic z povrchu až na 15. patro (v poli Kateřina byla úpadnice mezi 10. a 14. patrem nahrazena těžním...

Dobývací metody používané na Dole Zdeněk Nejedlý

0
Svatoňovické sloje Stěnování, jako dobývací metoda, začalo být uplatňováno ve svatoňovických slojích koncem 20. let 20. století. Směrná délka byla zpravidla určována pouze změnou ve...

Fotogalerie Důl Jiří v Žacléři

0