VUD

Úvod Doly a revíry VUD Strana 5
Východočeské uhelné doly

Nástin dějin uhelného hornictví v Podkrkonoší (4)

0
Skupinování dolů a vytváření monopolního postavení v těžbě uhlí zahájila náchodská vrchnost roku 1801 koupí tehdy nejvýznamnější jámy celého revíru - Adamovy jámy ve...

Charakteristika a vývoj Východočeských uhelných dolů (VUD)

0
Východočeské uhelné doly (VUD), státní podnik Trutnov (dříve Malé Svatoňovice), se vyčlenily z bývalého státního podniku Kamenouhelné doly, koncern Kladno, dne 1.7. 1990. Státní podnik...

Historická důlní díla v okolí Žacléře a Lampertic

0
První zprávy o nálezu černého uhlí v trutnovském regionu pocházejí z konce 16. století. Listinou ze dne 15. srpna 1570 povolil opat Kašpar, představený...

Fotogalerie Petrovická úpadní

0
Publikováno se svolením váženého kolegy p. Stanislava Krčmáře - autora fotoseriálu o Petrovické úpadní.

Zápar na Dole Zdeněk Nejedlý 1. října 1978

0
Všichni pracovníci Dolu Zdeněk Nejedlý ve Rtyni mají dosud v živě paměti dramatické událostí z počátku měsíce října 1978, kdy byl zlikvidován rozsáhlý požár...

Štola Ida ve Rtyni v Podkrkonoší

0
Ražba štoly byla zahájena 17.6. 1846 státní společností Montan Aerars pod svahem Kozince a ve směru cca 60 stupňů nasměrována pod hřeben Jestřebích hor,...

Dobývací metody používané na Dole Jan Šverma v Žacléři

0
První pokusy s dobýváním uhlí na lokalitě byly spojeny s hloubením mělkých šachtic s následnými rozrážkami chodbicemi v oblasti výchozů jednotlivých slojí. Pozdější rozvoj...

Slepý důl

1
Hloubení započalo v letech 1899 - 1917 z obzoru štoly Ida po úroveň II. obzoru na celkovou hloubku 351,1 m + šibík o výšce...