ZUD

Úvod Doly a revíry ZUD
Západočeské uhelné doly, Zbůch

Historie hornické činnosti a těžby uhlí na Nýřansku (1)

0
První doklady o existenci člověka v širším okolí obce Nýřany pocházejí z mladší doby kamenné, tzv. neolitu. Počátky této doby se kladou do období...

Malá merklínská pánev

0
Tato uhelná pánev je oddělena od ostatních pánví na Nýřansku žulovým hřbetem na Holýšovsku. Většina uhelných slojí procházela pod lesem Výtuň, dále pod obcemi...

Uhelný revír v Třemošné a Kaznějově

1
Šachty v Třemošné a na Kaznějovsku byly převážně majetkem J. D. Starcka. Výborné uhlí se dolovalo na některých místech v Třemošné, kam vycházela nýřanská...

Stručná historie dobývání v západočeském uhelném revíru

0
Počátky dobývání v západočeském uhelném revíru se zabývá několik autorů, kteří se ve svých závěrech rozcházejí pouze minimálně. František Mareš klade počátky těžby uhlí...

Litické a dobřanské doly

1
Na Liticku, na Valše a na Dobřansku bylo mnoho šachtiček, které ani nejsou statisticky podchyceny. V této uhelné pánvi těžila zpočátku vrchnost — kníže...

Západočeský báňský akciový spolek

0
Tento důlní podnik prošel určitým historickým vývojem, než se stal jedním z největších těžařských podniků na Plzeňsku. V roce 1860 byla založena několika těžaři...

Ve Zbůchu u Plzně otevřeli hornické muzeum

0
Ve Zbůchu na severním Plzeňsku mají nové hornické muzeum. Po pěti letech příprav ho otevřel Hornicko-historický spolek Západočeských uhelných dolů. V muzeu jsou předměty...

Mantovské těžařstvo na Mantovsku

0
Počátky dobývání kamenného uhlí na Mantovsku se kladou do osmdesátých let 18. století. Na začátku 19. století dolovali hrabě Schönborn a hrabě Waldstein, který...

Nýřansko-stříbrský revír

0
Dolování kamenného uhlí v tomto revíru lze položit už do druhé poloviny 18. století. 0 dobývání kamenného uhlí se zmiňuje švédský geolog Ferber, který...

Mapa hlubinných dolů