ZUD

Úvod Doly a revíry ZUD
Západočeské uhelné doly, Zbůch

Historické metody dobývání při těžbě uhlí v západočeském uhelném revíru

0
V raných dobách počátku těžby uhlí metody odrážely úroveň současné (dobové) techniky. Množství vytěženého uhlí bylo nepatrné, tzv. "sedlácké jámy" (např. Měčířova těžba uhlí...

Důl Obránců míru ve Zbůchu

0
Na katastrálních územích Zbůch, Úherce u Nýřan, Líně a Červený Újezd u Zbůchu byl vytvořen dobývací prostor Zbůch o výměře cca 930 ha. V tomto...

Ve Zbůchu u Plzně otevřeli hornické muzeum

0
Ve Zbůchu na severním Plzeňsku mají nové hornické muzeum. Po pěti letech příprav ho otevřel Hornicko-historický spolek Západočeských uhelných dolů. V muzeu jsou předměty...

Litické a dobřanské doly

1
Na Liticku, na Valše a na Dobřansku bylo mnoho šachtiček, které ani nejsou statisticky podchyceny. V této uhelné pánvi těžila zpočátku vrchnost — kníže...

Západočeský báňský akciový spolek

0
Tento důlní podnik prošel určitým historickým vývojem, než se stal jedním z největších těžařských podniků na Plzeňsku. V roce 1860 byla založena několika těžaři...

Mirošovský uhelný revír

0
První zmínka o výskytu uhlí na Mirošovsku pochází z roku 1836. Uhlí bylo nalezeno v lese u svatého Jakuba. Pokus těžit se však nezdařil....

Stručná historie dobývání v západočeském uhelném revíru

0
Počátky dobývání v západočeském uhelném revíru se zabývá několik autorů, kteří se ve svých závěrech rozcházejí pouze minimálně. František Mareš klade počátky těžby uhlí...

Nýřansko-stříbrský revír

0
Dolování kamenného uhlí v tomto revíru lze položit už do druhé poloviny 18. století. 0 dobývání kamenného uhlí se zmiňuje švédský geolog Ferber, který...

Blatnické těžařstvo na Nýřansku

0
Blatnické těžařstvo na Nýřansku bylo druhým největším těžařem na Plzeňsku. Vysoká těžba však trvala jen krátkou dobu. V roce 1872 byl vyhlouben největší a...

Malá merklínská pánev

0
Tato uhelná pánev je oddělena od ostatních pánví na Nýřansku žulovým hřbetem na Holýšovsku. Většina uhelných slojí procházela pod lesem Výtuň, dále pod obcemi...

Mapa hlubinných dolů