ZUD

Úvod Doly a revíry ZUD
Západočeské uhelné doly, Zbůch

Chomelská pánev

1
V Chomli již v minulém století založil důl Ferdinand Vilém Pistorius. Kromě něho tu těžili Čeněk Sutnar, Josef Sutnar a Josef Tunfar, a to...

Újezdská pánev (dříve svatokřížská)

0
Touto ložiskovou oblastí rozumíme relativně rozsáhlou oblast karbonu, ležícího severně od břaské pánvičky a omezeného severojižním příkopem mezi obcemi Újezd u Radnic - Němčovice...

Břaská pánev

0
Uhelná pánev se rozkládá mezi Stupněm, Vranovicemi a Břasy. Je téměř 3 km dlouhá a 1,5 km široká. Spodní sloj je horší jakosti a...

Uhelný revír v Třemošné a Kaznějově

0
Šachty v Třemošné a na Kaznějovsku byly převážně majetkem J. D. Starcka. Výborné uhlí se dolovalo na některých místech v Třemošné, kam vycházela nýřanská...

Historické metody dobývání při těžbě uhlí v západočeském uhelném revíru

0
V raných dobách počátku těžby uhlí metody odrážely úroveň současné (dobové) techniky. Množství vytěženého uhlí bylo nepatrné, tzv. "sedlácké jámy" (např. Měčířova těžba uhlí...

Radnický uhelný revír

0
Z historie je známo, že v okolí velkých uhelných pánví se vytvářela největší centra těžkého průmyslu a rozkvétala tam rychle i další výrobní odvětví,...

Nýřansko-stříbrský revír

0
Dolování kamenného uhlí v tomto revíru lze položit už do druhé poloviny 18. století. 0 dobývání kamenného uhlí se zmiňuje švédský geolog Ferber, který...

Ve Zbůchu u Plzně otevřeli hornické muzeum

0
Ve Zbůchu na severním Plzeňsku mají nové hornické muzeum. Po pěti letech příprav ho otevřel Hornicko-historický spolek Západočeských uhelných dolů. V muzeu jsou předměty...

Vejvanovská uhelná pánev

0
Kamenouhelné doly v této pánvi vlastnili dědici Pistoriovi; zřejmě odkoupili důlní míry od J. D. Starcka, který již dříve na Vejvanovsku těžil. Noví majitelé...

Mapa hlubinných dolů