JLD

Úvod Doly a revíry JLD
Jihomoravské lignitové doly

Otvírková důlní díla Dolu 1. máj v Dubňanech

0
Dobývání na jižní Moravě bylo zajišťováno různými malodoly. Příchod firmy Baťa a výstavba Dolu Tomáš v Ratíškovicích znamenala určitý přelom v dosavadní tradici. Potřeba...

Lignit na jižní Moravě – geologie

0
Nálezy lignitu na jižní Moravě vzbudily velký zájem vzhledem k malé zalesněnosti širší oblasti regionu. V souvislosti s vybudováním průmyslových center i blízkosti sídelní...

Výstavba Dolu Osvobození v Ratíškovicích

0
Získané zkušenosti při výstavbě i provozu Dolu 1. máj byly uplatněny zejména při výstavbě Dolu Osvobození, který byl lokalizován v podobných úložních poměrech při...

Výstavba Dolu Dukla v Šardicích

0
Poslední těžební jednotku, postavenou v údobí socialistické výstavby revíru, představuje Důl Dukla v Šardicích. Výstavba tohoto dolu probíhala ve třech etapách, odlišených nejen časovou...

Průval vod na Dole Dukla v Šardicích 9. června 1970

0
Dne 9. června 1970 došlo v okolí Dolu Dukla v Šardicích, který byl částí podniku Jihomoravské lignitové doly v Hodoníně, k náhlé průtrži mračen,...

Historie Jihomoravských lignitových dolů Hodonín

0
Kutací práce na jižní Moravě byly zahájeny asi před 150 tety, jak o tom svědčí nálezy letopočtů vysekaných v bocích chodeb na některých starých...

Výstavba Dolu Obránci míru v Hovoranech

0
Výstavba dolů Dukla a Obránci míru přinášela nové problémy, vyplývající ze skutečností, že v bezprostředním nadloží i podloží sloje byly písčité silně zvodnělé horizonty....