JLD

Úvod Doly a revíry JLD
Jihomoravské lignitové doly

Výstavba Dolu Osvobození v Ratíškovicích

Získané zkušenosti při výstavbě i provozu Dolu 1. máj byly uplatněny zejména při výstavbě Dolu Osvobození, který byl lokalizován v podobných úložních poměrech při...

Otvírková důlní díla Dolu 1. máj v Dubňanech

Dobývání na jižní Moravě bylo zajišťováno různými malodoly. Příchod firmy Baťa a výstavba Dolu Tomáš v Ratíškovicích znamenala určitý přelom v dosavadní tradici. Potřeba...

Důl Tomáš v Ratíškovicích

Období rozvinuté výroby se projevuje v revíru v důsledku podnikatelské nevýhodnosti až v průběhu 30. let minulého století nástupem zlínské firmy Baťa, která v...

Průval vod na Dole Dukla v Šardicích 9. června 1970

Dne 9. června 1970 došlo v okolí Dolu Dukla v Šardicích, který byl částí podniku Jihomoravské lignitové doly v Hodoníně, k náhlé průtrži mračen,...

Výstavba Dolu 1. máj v Dubňanech

Hlavní těžiště výstavbových záměrů bylo orientováno do otvírky dolů o kapacitě 300— 600 tis. tun lignitu ročně. Prvým dolem této etapy rozvoje revíru byl...

Požár na Dole Obránců míru v Hovoranech 25. dubna 1968

Dne 25. dubna 1968 došlo k požáru ve stropu vozovny důlních lokomotiv na Dole Obránců míru v Hovoranech v Jihomoravských lignitových dolech. Vozovna důlních lokomotiv...

Lignit na jižní Moravě – geologie

Nálezy lignitu na jižní Moravě vzbudily velký zájem vzhledem k malé zalesněnosti širší oblasti regionu. V souvislosti s vybudováním průmyslových center i blízkosti sídelní...