Březohorský rudní revír

Úvod Doly a revíry Březohorský rudní revír Strana 3

Důl František v Tisové u Bohutína

0
Důl František v Tisové u Bohutína byl zaražen v roce 1843 a měla být z něho důkladně prozkoumána žíla František, zjištěná ve štole ražené...

Jánská jáma na Březových Horách v Příbrami

0
V blízkosti Novoroční jámy, na které se těžilo již od r. 1719, byl překřížen odžilek žíly Sv. Anny a v pokračování Dědičné štoly, ve...

Svatohorský důl v Příbrami

0
Průzkum průběhu Hlavní Květenské žíly byl prováděn také Svatohorským dolem, který byl zaražen v roce 1877. Jáma byla postupně vyhloubena na hloubku 300 m...

Důl Lill v Příbrami

0
Od roku 1855 do roku 1857 byla Dolní Černojamská žíla otevřena několik mělkými šachticemi a po nálezu bohatých úložků v šachtici při Poncově dvoru...

Dědičná štola v Příbrami

0
Koncem 17. století se v březohorských dolech opět zahajuje hornická činnost. Obnovuje se příbramský horní úřad (1689) s rozšířenou působností na dolování v Jílovém...

Dosažení svislé hloubky 1000 m na Dole Vojtěch na Březových Horách

0
V 60. i 70. letech 19. století se intenzivně pokračovalo v hloubení Vojtěšského dolu. Roku 1869 byl důl již hluboký 800 m,...

Jáma Jarošovka v Příbrami

0
Staré dušnická štola nazývaná Josefskou dědičnou štolou se v roce 1813 čelbou přiblížila ke staré středověké šachtici na Strachovských vrších, s jejímž hloubením se...

Důl Ferdinand (Ferdinandka) v Příbrami

0
Mocná výplň Strachovské žíly u Jarošovky a i její směrné pokračování k Březovým Horám dalo podnět k založení druhé svislé jámy na této žíle....

Zdabořský důl v Příbrami

0
Sledování průběhu zrudnění březohorských žil jižním směrem bylo prováděno jednak z dolu Drkolnov, jednak ze Zdabořského dolu. Zdabořský důl byl založen v roce 1857...

Důl 25. únor v Bohutíně

1
Nejmladším dolem na Příbramsku na těžbu olověných a zinkových rud kromě dolu Vrančice ve Středočeském plutonu a průzkumného dolu Radětice, byl důl 25. únor...

Mapa hlubinných dolů