JLD

Úvod Doly a revíry JLD
Jihomoravské lignitové doly

Krátký pohled do historie dobývání lignitu na Šardicku

Počátky dobývání lignitu na Šardicku nebo blízkém okolí spadá do doby počátku devatenáctého století, někdy okolo roku 1840. Větší rozsah těžby až po roku...

Důl Tomáš v Ratíškovicích

Období rozvinuté výroby se projevuje v revíru v důsledku podnikatelské nevýhodnosti až v průběhu 30. let minulého století nástupem zlínské firmy Baťa, která v...

Výstavba Dolu 1. máj v Dubňanech

Hlavní těžiště výstavbových záměrů bylo orientováno do otvírky dolů o kapacitě 300— 600 tis. tun lignitu ročně. Prvým dolem této etapy rozvoje revíru byl...

Výstavba Dolu Obránci míru v Hovoranech

Výstavba dolů Dukla a Obránci míru přinášela nové problémy, vyplývající ze skutečností, že v bezprostředním nadloží i podloží sloje byly písčité silně zvodnělé horizonty....

Výstavba Dolu Dukla v Šardicích

Poslední těžební jednotku, postavenou v údobí socialistické výstavby revíru, představuje Důl Dukla v Šardicích. Výstavba tohoto dolu probíhala ve třech etapách, odlišených nejen časovou...

Otvírková důlní díla Dolu 1. máj v Dubňanech

Dobývání na jižní Moravě bylo zajišťováno různými malodoly. Příchod firmy Baťa a výstavba Dolu Tomáš v Ratíškovicích znamenala určitý přelom v dosavadní tradici. Potřeba...

Výstavba Dolu Osvobození v Ratíškovicích

Získané zkušenosti při výstavbě i provozu Dolu 1. máj byly uplatněny zejména při výstavbě Dolu Osvobození, který byl lokalizován v podobných úložních poměrech při...

Požár na Dole 1. máj v Dubňanech 15. února 1965

Dne 15. února 1965 vznikl na Dole 1. máj v Dubňanech v dolovém poli B-jih asi v 17,45 hod. oheň na pásovém dopravníku. K...

Požár na Dole Obránců míru v Hovoranech 25. dubna 1968

Dne 25. dubna 1968 došlo k požáru ve stropu vozovny důlních lokomotiv na Dole Obránců míru v Hovoranech v Jihomoravských lignitových dolech. Vozovna důlních lokomotiv...