RD Jeseník

Úvod Doly a revíry RD Jeseník Strana 3
Rudné doly Jeseník

Štola Josef v Horním Městě

0
Štola spojovala povrch s úrovní 1. patra dolu. Sloužila hlavně jako odvodňovací štola, kterou vytékaly důlní vody na povrch. Její celková délka od ústí...

Z historie hornictví na Jesenicku (5)

0
Odlišně posuzoval záležitost tehdejší biskup Filip Gothard Schaffgotsch (1748-1795), který v postupu císařovny spatřoval újmu na starých biskupských právech. Proto se ujal těžby ve...

Historie dolování grafitu ve Starém Městě a blízkém okolí (6)

0
Tuto původní představu o hloubkovém pokračování ložiska nutno po provedení podrobného průzkumu realizovaného v letech 1983 - 1990 v plné šíři odmítnout. Původní dělení...

Lokalita Staré Město pod Sněžníkem

0
Ložiska grafitu v oblasti tzv. Velkovrbenské grafitové série se nachází na severozápadním okraji okresu Šumperk mezi obcemi Ostražná, Branná, Šléglov, Staré Město pod Sněžníkem,...

Jáma Jaromír v Horním Městě

0
Jáma Jaromír byla vyhloubena v rámci geologického průzkumu v roce 1956. Po rekonstrukci v roce 1961 byla vyhloubena do hloubky 170 m. Souřadnice středu jámy...

Geologicko-průzkumné práce na ložisku Horní Město

0
Hornoměstský rudní revír se nachází v jižní části vrbenské série. Tato je postižena variským vrásněním a regionální metamorfózou, takže její stavba je velmi složitá....

Základní systém důlní dopravy v Horním Městě

0
Obdobně jako u jiných ložisek otevřených jámou, tak i v Horním Městě byly nutné dva druhy dopravy, horizontální a vertikální. Doprava jámou Pro těžbu rubaniny z...

Úklonná jáma v Horním Benešově

0
Likvidace hlavního důlního díla Úklonná jáma (HDD ÚJ) dolu Horní Benešov byla povolena rozhodnutím OBÚ Brno pod č.j. 1044/1992 ze dne 27.4.1992 v rozsahu...

Úvodní úpadnice ve Zlatých Horách

0
Úvodní úpadnice Zlaté Hory se nachází ve východním revíru dolového pole Zlaté Hory v katastrálním území Zlaté Hory. Vyražena byla v letech 1976-1980 s...

Pád razicí plošiny RP-3 na 11. patře závodu Horní Benešov dne...

0
Provozní nehoda se stala na 11. patře dolu závodu Horní Benešov dne 2. 11. 1987 v 10.45 hodin při provozu razicí plošiny RP-3 u...

Mapa hlubinných dolů