ZUD

Úvod Doly a revíry ZUD Strana 2
Západočeské uhelné doly, Zbůch

Břaská pánev

0
Uhelná pánev se rozkládá mezi Stupněm, Vranovicemi a Břasy. Je téměř 3 km dlouhá a 1,5 km široká. Spodní sloj je horší jakosti a...

Pankrázské doly

0
Velkým důlním podnikatelem v Nýřanech byl JUDr. František Pankráz. Jeho celkový důlní majetek měl rozsah 64 km2; což činilo asi 12 % celkové propůjčené...

Vejvanovská uhelná pánev

0
Kamenouhelné doly v této pánvi vlastnili dědici Pistoriovi; zřejmě odkoupili důlní míry od J. D. Starcka, který již dříve na Vejvanovsku těžil. Noví majitelé...

Nýřansko-stříbrský revír

0
Dolování kamenného uhlí v tomto revíru lze položit už do druhé poloviny 18. století. 0 dobývání kamenného uhlí se zmiňuje švédský geolog Ferber, který...

Doly bratří Kleinů

0
František, Hubert a Albert Klein byli typickými podnikateli, kteří vlastnili šachty téměř ve všech revírech v Čechách i na Moravě. Byli podílníky i v...

Litické a dobřanské doly

1
Na Liticku, na Valše a na Dobřansku bylo mnoho šachtiček, které ani nejsou statisticky podchyceny. V této uhelné pánvi těžila zpočátku vrchnost — kníže...

Radnický uhelný revír

0
Z historie je známo, že v okolí velkých uhelných pánví se vytvářela největší centra těžkého průmyslu a rozkvétala tam rychle i další výrobní odvětví,...

Mirošovský uhelný revír

0
První zmínka o výskytu uhlí na Mirošovsku pochází z roku 1836. Uhlí bylo nalezeno v lese u svatého Jakuba. Pokus těžit se však nezdařil....

Historie Západočeských uhelných dolů, ZUD Zbůch

8
Počátek těžby černého uhlí v Plzeňské pánvi se datuje do druhé poloviny minulého století. Jednalo se o malé doly v okolí Nýřan, Chotěšova, Zbůchu,...

Mapa hlubinných dolů