UDZČ

Úvod Doly a revíry UDZČ
Uranové doly Západní Čechy

Dobývací prostory Uranových dolů Západní Čechy

0
Důl Dyleň Dobývací prostor Slatina byl stanoven výměrem ředitele ÚSV a TRS v Příbrami čj. 02329 ze dne 30.11.1965 a rozhodnutím GŘ ČSUP Příbram čj....

Rekordy a prvenství v rámci uranového hornictví v ČR

0
1948 – poprvé uveden lopatový nakladač PML–3 na ražbě štoly v Potůčkách 1950 – první teleskopická vrtací kladiva na našich dolech pro dovrchní vrtání na...

Vývoj těžního zařízení na Dole Dyleň

0
Jáma D-I byla osazena těžní věží H 19,5 - ČKD (číslo označuje výšku věže v metrech) se dvěma lanovnicemi o průměru 3,5 m. Původní...

Historie průzkumných a hornických prací na Dole Dyleň

2
Vyhledávací průzkum na uranová ložiska v Českém lese byl prováděn již od roku 1946. Větší pozornost oblasti Dyleně byla věnována však až v roce...

Historie dolování v oblasti ložiska Zadní Chodov

0
Hornická činnost v této oblasti má již svou bohatou tradici. V písemných zprávách z r. 1437 jsou již uváděny doly u Michalových Hor, kde...

Stručná charakteristika Uranových dolů Západní Čechy (UDZČ)

0
Na západočeském ložisku probíhal v počátečních letech složitý vývoj. Průzkum objevil uranové výskyty v okolí Mariánských Lázni a na Tachovsku. Vznikly zde nové závody...

Mapa hlubinných dolů